Asielzoekers kregen nauwelijks een werkvergunning tussen 2017 en 2021

Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt de vraag naar extra personeel steeds groter. Bedrijven zijn bereid om heel creatief te denken als ze personeel willen aannemen. Verschillende functie eisen worden naar beneden toe aangepast zodat zoveel mogelijk kandidaten kunnen reageren. Het belangrijkste aspect is natuurlijk dat men wel in Nederland mág werken. Niet iedereen mag werken in Nederland. Een groep waarvan wel veel mensen wel in Nederland zou willen zijn de asielzoekers. Het blijkt bijzonder lastig om deze groep aan een werkvergunning te helpen. Daarnaast zijn er enorm veel instanties betrokken bij het ondersteunen van asielzoekers. Al deze instanties maken het minder overzichtelijk voor zowel bedrijven als asielzoekers om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Zo moeten asielzoekers verplicht de Nederlandse taal leren maar zijn deze taallessen vaak op momenten waarop ze ook aan het werk kunnen gaan. Zo zijn er meerdere verplichtingen die er voor zorgen dat het lastig is om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Betaalde baan voor asielzoekers ver weg

Een kleine minderheid van de asielzoekers kan in Nederland daadwerkelijk aan de slag in een betaalde baan. Dat heeft onder andere te maken met de richtlijn dat ze maar 24 weken in een jaar mogen werken. In de periode tussen 2017 en 2021 volden ruim 37.000 asielzoekers aan de voorwaarden voor een werkvergunning. Daarvan kreeg slechts 4 procent daadwerkelijk een tewerkstellingsvergunning (TWV). Dit hebben de onderzoekers van Regioplan in beeld gebracht. De asielzoekers die in aanmerking kunnen komen voor een TWV zijn afhankelijk van de overheid maar ook van werkgevers. Werkgevers moeten namelijk de tewerkstellingsvergunning aanvragen. Veel werkgevers weten niet wat er allemaal bij komt kijken om een TWV aan te vragen. Deze procedure is bij deze werkgevers onbekend. Daarnaast kunnen werkgevers die toch een TWV aanvragen een lange wachttijd tegemoet zien. Dat zorgt er voor dat asielzoekers niet op korte termijn ingezet kunnen worden. Voor werkgevers werkt de vergunningsaanvraag en alle procedures die er verder bij horen demotiverend.  

BSN en TWV niet enige probleem

Voor asielzoekers ie het overigens ook een heel lastig pakket dat vaak niet begrepen kan worden. In Nederland is de regeldruk enorm groot en moet aan zeer veel administratieve aspecten worden voldaan. Natuurlijk moeten asielzoekers een BSN hebben maar daar moeten ze steeds langer op wachten. Dat had de Volkskrant vorig jaar november geschreven. VluchtelingenWerk geeft aan dat dit probleem nog steeds aan de orde is. Zonder BSN kunnen asielzoekers in Nederland geen rekening openen voor hun salaris. Daarnaast hebben de vrouwen onder asielzoekers ook moeite met kinderopvang en hebben ze geen sociaal netwerk waar ze kun kinderen kunnen onderbrengen. Het wordt tijd dat de overheid meer mogelijkheden biedt om asielzoekers werk te laten uitvoeren in Nederland. Daarnaast moeten de trage procedures voor een TWV en BSN worden versneld. In het digitale tijdperk laat de overheid niet bepaald zien dat ze naar behoren functioneert. Ondertussen hebben bedrijven geruime tijd openstaande vacatures en zoeken asielzoekers naar de juiste weg om de arbeidsmarkt van Nederland te betreden.