Asbest op oud-marineschepen aangetroffen in 2015

Aan het begin van 2015 werd asbest aangetroffen op de Nederlandse onderzeeboot de Tonijn. Deze onderzeeboot is geplaatst bij het Marinemuseum in Den Helder. Toen men asbest op deze onderzeeboot aantrof mocht het publiek de desbetreffende onderzeeboot niet meer bezoeken. Minister Hennis van Defensie liet na de vondst van asbest ook andere marineschepen onderzoeken. Nu blijkt dat op meer oud-marineschepen asbest is gevonden.

Op welke marineschepen is asbest gevonden?
Minister Hennis heeft aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat op de volgende marineschepen ook asbest is geconstateerd:

  • de Schorpioen,
  • de Crijnssen,
  • de Mercuur asbest

Dit zijn allemaal oude marineschepen die niet meer in gebruik worden genomen. Zo liggen de Schorpioen en de Crijnssen ook bij het Marinemuseum in Den Helder. De Mercuur is afgemeerd in de binnenhaven van Scheveningen en is in bruikleen bij een stichting.

Gezondheidsrisico’s asbest marineschepen
De GGD noemt de gezondheidsrisico’s voor het publiek dat de marineschepen bezoekt verwaarloosbaar. Minister Hennis gaf aan de Kamer aan dat ook voor oud personeel de risico’s niet heel groot hoeven te zijn geweest. Het risico om met asbestdeeltjes in contact te zijn gekomen is afhankelijk van de werkzaamheden die iemand heeft verricht aan boord van de schepen. Per persoon kan in kaart worden gebracht of deze in meer of minder mate met asbestdeeltjes te maken heeft gehad.

Saneren van asbest
Speciale bedrijven die gespecialiseerd zijn in asbestsanering worden door de betrokken partijen ingeschakeld om de desbetreffende schepen weer asbestvrij te maken. Inmiddels  zijn de Tonijn en de Schorpioen goed gesaneerd en kunnen deze weer worden bezocht door publiek. De Crijnssen wordt in april gesaneerd en zal op een later moment weer bezocht kunnen worden. De Mercuur is momenteel gesloten voor publiek. Men gaat eerst beoordelen wat er met dit marineschip moet gebeuren alvorens men tot sanering over zal gaan.

Reactie van Technisch Werken
Asbest is de laatste jaren regelmatig in het nieuws geweest. Veel mensen schrikken en maken zich zorgen als ze de term asbest in hun omgeving horen. Toch is die zorg gelukkig niet altijd nodig. Asbest is pas schadelijk als deeltjes daarvan worden ingeademd en in de ademhalingsorganen terecht komen. Hier kunnen ze grote schade veroorzaken. De asbestdeeltjes kunnen echter pas ingeademd worden wanneer men asbest gaat bewerken door het bijvoorbeeld te breken, te boren, te zagen of te slijpen.

Deze bewerkingen mogen beslist niet worden uitgevoerd en zijn verboden. Verder is het verboden om asbest te verbranden omdat daardoor ook asbestdeeltjes in de atmosfeer terecht komen. Als er asbestdeeltjes in de atmosfeer aanwezig zijn kunnen deze ook worden ingeademd en dus schade veroorzaken, vandaar het verbod. In Nederland zijn speciale bedrijven met gecertificeerde asbestsaneerders die asbest vakkundig kunnen verwijderen. Deze bedrijven zijn ook ingeschakeld voor het saneren van asbest in de marineschepen.