Arbeidsparticipatie neemt toe in derde kwartaal 2016

In het derde kwartaal van 2016 is de arbeidsparticipatie in de meeste provincies in Nederland toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar 2013. Er was echter wel sprake van verschillen tussen de provincies. De provincies Noord-Holland en Zeeland lieten vooral een toename zien in de arbeidsparticipatie. De arbeidsparticipatie is het aantal mensen van een bevolking dat deelneemt aan het arbeidsproces. Men zou kunnen zeggen dat de arbeidsparticipatie dat deel van de bevolking is dat betaald werk heeft.

De provincie Utrecht is de provincie waar de meeste mensen aan het werk zijn. In Utrecht was 69,1 procent van alle inwoners in de leeftijd van 15 tot 75 jaar aan het werk. In de provincie Groningen was de arbeidsparticipatie ten opzichte van alle provincies het laagst. Daar was sprake van een arbeidsparticipatie van 62,9 procent. De overige provincies vielen binnen deze twee percentages. De arbeidspercentage moet verder omhoog maar dit is van veel verschillende factoren afhankelijk. De economie maar ook de politiek hebben een grote invloed op de werkgelegenheid.