Arbeidsongeschiktheid neemt iets toe in 2018

Het UWV verwacht dat het aantal arbeidsongeschikten in Nederland iets zal toenemen naar 808.000. Sinds 2006 vervangt de WIA geleidelijk de WAO. Aan het einde van 2017 kwam het aantal WIA-uitkeringen dat werd verstrekt voor het eerst hoger uit dan het aantal WAO-uitkeringen dat werd verstrekt.

Naar verwachting zal het aantal WIA-uitkeringen tot aan het einde van 2018 toenemen tot een totaal van 300.000. Het aantal WAO-uitkeringen zal echter in diezelfde periode dalen naar 253.000 aldus het UWV. Vanaf 2015 is het aantal Wajong-uitkeringen fors afgenomen in Nederland. Vanaf dat jaar hebben alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en dus arbeidsgehandicapt zijn recht op een Wajonguitkering.

Ondanks deze wijziging zijn de uitkeringslasten voor de Wajong toegenomen. Dit heeft volgens het UWV te maken met het feit dan jongeren die ouder zijn dan 18 jaar een hoger minimumjeugdloon ontvangen. Aan dit minimumjeugdloon is de Wajong uitkering gekoppeld.