Arbeidsmarkt in laatste kwartaal 2021 krapper dan ooit

In de laatste drie maanden van 2021 was de arbeidsmarkt zeer krap. Dat wil zeggen dat er zeer veel vacatures open staan maar dat er vrij weinig geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Uitkeringsinstantie UWV hanteert een graadmeter waarmee de krapte op de arbeidsmarkt in kaart wordt gebracht. Met deze graadmeter wordt per kwartaal het geschatte aantal vacatures dat open staat gedeeld door het totale aantal personen dat korter dan een halfjaar een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen. Deze graadmeter bereikte in het slotkwartaal van 2021 een nieuwe recordhoogte. Dat betekent dat er nog niet eerder zo veel vacatures per werkzoekende zijn geweest in Nederland.

De bedrijvigheid is enorm toegenomen in Nederland na het herstel van de coronacrisis. Dat zorgt er voor dat er ook meer productie ontstaat en meer vacatures open zijn komen te staan. Deze vacatures worden op jobboards gedeeld maar ook op andere kanalen zoals sociale media en via uitzendbureaus. Het aantal vacatures in tegen het einde van 2021 aanzienlijk gestegen. Er waren volgens het UWV eind vorig jaar ruim driekwart meer openstaande vacatures dan in dezelfde periode in 2020. Daarnaast is het aantal personen in de WW uitkering gedaald met 42 procent.