Arbeidsmarkt grensgebieden Nederland en België loopt in elkaar over

De arbeidsmarkt is de plek waar vraag en aanbod van personeel samenkomt. Over het algemeen bakent men de arbeidsmarkt af op basis van de grenzen van een land. Door de internationalisering en de samenwerkingsverbanden tussen landen in Europa worden de fysieke grenzen steeds minder duidelijk zichtbaar. Ook de arbeidsmarkten van verschillende landen lopen langzaam maar zeker steeds meer in elkaar over. Dit is voor het geval in de Nederlandse regio’s Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. In dit gebied blijkt de arbeidsmarkt van Nederland nauw met elkaar verbonden met de arbeidsmarkt van België. Omdat de zuidelijke landsdelen van Nederland tegen België aanliggen is het voor werknemers vrij eenvoudig om de grens over te stappen om arbeid in het buurland te verrichten. Echter moeten daarbij vaak wel wat hindernissen genomen worden. Voor uitzendkrachten is het bijvoorbeeld niet eenvoudig om zomaar in een ander land te gaan werken.

Centraal Bureau voor de Statistiek en Vlaamse Steunpunt Werk
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Vlaamse Steunpunt Werk hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de grensstreken. Daaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van een vermenging van de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek komt naar voren dat Belgen vaker in Nederland werken, dan dat Nederlanders in België werken. Het verschil daarin is best wel opvallend. In totaal werkten 31.000 personen die in België woonachtig zijn in 2014 in Nederland. Vanuit Nederland werkten negenduizend personen die in Nederland wonen echter in de Belgische grensstreek.

Hoewel de arbeidsmarkten in elkaar overlopen is er wel sprake van een verschil in de structuur van de arbeidsmarkten aan beide kanten van de grens. Het verschil zit hierbij zowel in de contactvorm als in de arbeidsdeelname. Zo zijn aan de Nederlandse zijde van de arbeidsmarkt vaker jongeren actief dan in België. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat veel jongeren naast hun studie een deeltijdbaan hebben. In de grensstreek van België en Nederland zijn aan beide zijden van de grens ongeveer evenveel zelfstandigen werkzaam. Werknemers in de Nederlandse grensregio hebben veel vaker een tijdelijk contract en werken vaker in deeltijd dan werknemers in de Vlaamse grensregio.