Amsterdam wil opkopen woningen door beleggers tegengaan in 2019

Grote steden hebben last van opkopers op de woningmarkt. Deze opkopers kopen woningen op om ze te gebruiken als beleggingsobject. De opgekochte woningen worden dan vervolgens weer tegen behoorlijk forse huurprijzen verhuurd. Het gevolg van deze werkwijze is dat er nauwelijks koopwoningen overblijven voor mensen die in de grote stad een woning willen kopen.

De gemeente Amsterdam overweegt om een verhuurverbod in te voeren. Dit verbod moet voorkomen dat wonen in Amsterdam voor bepaalde woningzoekers onbetaalbaar wordt. Wethouder Laurens Ivens van Bouw van de gemeente Amsterdam geeft aan dat nieuwbouwkoopwoningen steeds vaker opgekocht door beleggers. Ook de wethouder geeft aan dat de woningen worden opgekocht “met als doel deze te verhuren tegen vaak enorme huurprijzen”.

De beleggers op de woningmarkt hebben veel meer geld beschikbaar en kunnen daardoor hoger bieden op woningen. Veel Amsterdammers kunnen daardoor niet een woning kopen maar moeten wel torenhoge huurprijzen betalen. De beleggers krijgen door de huurinkomsten weer meer geld en kunnen dus ook meer woningen kopen. Door deze vicieuze cirkel komt de woningmarkt in Amsterdam helemaal op slot te zitten. Om die reden wil Amsterdam een verbod invoeren waarmee beleggers belemmerd worden om woningen in de stad te kopen als belegging. Gezinnen en andere woningzoekenden moeten meer mogelijkheden krijgen om een betaalbare koopwoning aan te schaffen. Het verbod is nog niet ingevoerd. Pas aan het einde van 2019 zal de gemeente Amsterdam met concrete voorstellen komen met betrekking tot het huurverbod.