Amerikaanse metaalindustrie wordt beter beschermd vanaf 2018

Als land zonder staalindustrie stel je weinig voor volgens de Amerikaanse president Donald Trump. Die opmerking maakt duidelijk dat de nieuwe Amerikaanse president de staalindustrie een belangrijke factor vindt voor de economie en politiek. Geen wonder dat er weer berichten zijn over het beschermen van de Amerikaanse metaalindustrie. Op 1 maart 2018 werd bekend gemaakt dat er mogelijk weer importheffingen zullen worden opgelegd op staal en aluminium dat wordt ingevoerd in Amerika.

Importheffingen
President Trump is van mening dat de importheffingen noodzakelijk zijn om de staalindustrie van Amerika te beschermen tegen de buitenlandse concurrentie. Hij heeft zelfs als reden de nationale veiligheid van Amerika opgevoerd. Volgens de president zou Amerika niets meer voorstellen als de staalproductie en metaalproductie van het land zou verdwijnen. Zo heeft Amerika staal en aluminium onder andere nodig voor haar defensieproducten. Wanneer deze grondstoffen uit het buitenland zouden moeten worden gehaald omdat de Amerikaanse productiebedrijven ten gronde zijn gegaan, zou dit betekenen dat Amerika voor haar defensieproducten afhankelijk is van het buitenland. Dat is natuurlijk niet naar de wens van de Amerikanen.

Metaalindustrie beschermen
Om die reden wil Amerika voorkomen dat haar staalproductie de wereldwijde concurrentieslag gaat verliezen. De Amerikaanse staalindustrie moet daarom binnen de landsgrenzen van Amerika goedkoper haar producten kunnen aanbieden dan buitenlandse staalproducenten. De importheffingen moeten er voor zorgen dat buitenlandse staalproducten duurder en dus minder aantrekkelijk worden voor Amerikaanse afnemers. Amerikaanse staalproducenten kunnen daardoor dus rekenen op meer binnenlandse klanten. Dit is een vorm van marktprotectie waar de Amerikaanse president Donald Trump inmiddels bekend om staat. In de auto-industrie zijn vergelijkbare maatregelen doorgevoerd. Een tijd geleden, in 2002, zijn er door de toenmalige Amerikaanse president Bush ook importheffingen ingevoerd maar die waren voor bepaalde tijd. De maatregelen die nu door de Amerikaanse president worden ingevoerd gelden voor onbepaalde tijd. “We moeten onze industrie opnieuw laten groeien” aldus Trump bij de aankondiging van de importmaatregelen.

Werkgelegenheid in de metaalindustrie

Het beschermen van de metaalindustrie van Amerika heeft echter nog een effect. Doordat de Amerikaanse metaalbedrijven beter worden beschermd krijgen ze minder te maken met saneringen. Dit houdt in dat de werkgelegenheid in de metaal eerder toeneemt dan afneemt. Amerika is een staalproducerend land maar is tevens ook een grote afnemer van staal en andere metaalproducten. Dat zorgt er voor dat de hoge importheffingen niet direct een negatief effect hebben op de grondstofprijzen voor de metaalindustrie van Amerika.