Amerikaanse centrale bank heeft rente met 0,25 procentpunt verhoogd op woensdag 1 februari 2023

Afgelopen woensdag heeft de Amerikaanse centrale bankenkoepel Federal Reserve (Fed) opnieuw de rente verhoogd. Inmiddels is het de vijfde keer in een periode van een jaar waarin de rente is verhoogd door de Fed. De renteverhoging van afgelopen woensdag kwam uit op 0,25 procentpunt. De verhoging van de rente door de Fed is in lijn met de verwachtingen. Wereldwijd gebruiken centrale banken de rente als middel om de hoge inflatie te beteugelen. Hoe hoger de rente wereldwijd is hoe duurder het is om geld te lenen. Als mensen minder geld lenen komt er ook minder geld in de economie. Hoe minder geld wordt geleend hoe lager het aanbod van geld is in de economie. Bij een lager aanbod van geld wordt de waarde van geld hoger.

Dit is in feite een soort marktwerking. Hoewel het nu inmiddels de vijfde keer is dat de rente door de Fed wordt verhoogd valt het wel op dat de verhoging in verhouding tot andere verhogingen vrij laag is. Een verhoging van 0,25 procentpunt is niet bepaald heel fors te noemen. De afgelopen vier verhogingen kwamen uit op 0,75 procentpunten. De lagere verhoging van de rente is het gevolg van een afname in de inflatie. De inflatie was al aan het afkoelen de afgelopen tijd waardoor een minder forse rente-ingreep voldoende effect zou moeten hebben. Toch is de inflatie ook in Amerika nog lang niet op het niveau dat de Fed wenst. Daarom zal de komende tijd de rente nog wel even verhoogd moeten worden. Het is onduidelijk hoe lang de renteverhogingen nog voortgezet moeten worden de komende tijd.