Amerikaans-Europese handelsverdrag TTIP moet niet schadelijk zijn voor milieu

Het Amerikaans-Europese handelsverdrag TTIP moet de handelsbetrekkingen tussen Europa en Amerika verstevigen. Daarnaast moet TTIP ook het milieu en de mens niet beschadigen. Dat is een goed voornemen maar het feit dat dit zo duidelijk wordt benoemd geeft aan dat er wel degelijk een kans bestaat dat de mens en het milieu ook de nadelige effecten van de keerzijde van TTIP zullen merken. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vrijdag 15 april 2016 benoemd dat er, voor de uitvoering van TTIP tot stand komt, goed onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijke nadelige effecten van TTIP voor zowel men als milieu.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer geeft aan dat een groot aantal mensen bang zijn dat door afspraken over vrijhandel tussen de VS en Europa verschillende regels minder goed zullen worden nageleefd door bedrijven. Daarnaast zijn een aantal mensen ook bang dat op naleving van de regels en voorschriften, die zijn opgesteld ter bescherming van bijvoorbeeld voeding, milieu en klimaat, minder streng zal worden gecontroleerd in Europa. Deze regels en voorschriften moeten worden gewaarborgd zei de SER-voorzitter.

Volgens de voorzitter moeten overheden van de Europese landen in staat blijven om de bescherming van de kwaliteit- en veiligheidsbelangen van mens en milieu in ieder geval op hetzelfde niveau kunnen houden of kunnen verbeteren. Om dat te garanderen moeten bepaalde diensten van algemeen publiek belang kunnen worden verklaard. Door deze verklaring moeten deze bedrijven worden uitgezonderd van het vrijhandelsverdrag zodat ze hun dienstverlening en controles kunnen blijven uitvoeren.

Reactie van Technisch Werken

TTIP staat ter discussie.  Veel mensen maar ook verschillende organisaties en zelfs politieke partijen hebben hun bedenkingen al uitgesproken over dit handelsverdrag.  De twijfels zijn bij de tegenstanders van TTIP nog lang niet weggenomen.  Het verdrag stuit nog steeds op veel weerstand. Het verdrag schijnt zeker niet voor alle bedrijven en overheden alleen maar voordelen op te leveren.  In plaats daarvan lijkt TTIP vooral gunstig voor Amerikaanse bedrijven. Verder lijkt het verdrag vooral vanwege politieke redenen te worden ingevoerd.

Amerika haalt nog betere handelsbetrekkingen aan met Europa. Daardoor trekt Europa nog meer naar Amerika in plaats van Amerika’s handelsconcurrent Rusland. Kortom weer een overwinning voor Amerika.  Moeten wij als Europa wel aan dit soort politieke spelletjes mee doen? Kunnen we niet beter onze eigen koers bepalen? Vooral nu de effecten voor mens en milieu ook mogelijk ongunstig zijn van dit verdrag TTIP. Onderzoeken is natuurlijk verstandig maar dan kun je de resultaten vaak nog verschillend interpreteren. De voorstanders en tegenstanders gaan elkaar dan weer te lijf met voor- en tegenargumenten.