Aluminiumfabriek Aldel ontslaat groot deel personeelsbestand in 2022

Vanwege de hoge energieprijzen is het voor de Delfzijlse aluminiumfabrikant Aldel niet mogelijk om rendabel aluminium te produceren. Om die reden is de fabrieksproductie sinds het begin van de maand september stilgezet. De energieprijzen lijken de komende tijd niet verder te dalen. Dat zorgt er voor dat de aluminiumproducent voor een lastige keuze komt te staan. Het bedrijf heeft besloten om 175 personeelsleden te ontslaan. Dat is een enorm aantal van het totale personeelsbestand dat uit 200 werknemers bestaat. In totaal gaat het bedrijf nu verder met 25 werknemers. Deze 25 werknemers houden het bedrijf in de zogenaamde waakvlamstand. Dit bericht werd bekend gemaakt door financieel directeur Eric Wildschut. De waakvlamstand is in feite een gecontroleerd stilleggen van de productie. Als de omstandigheden beter worden kan het bedrijf haar productie weer relatief snel hervatten.

Alleen wanneer de gasprijzen structureel omlaag zijn kan de productie van aluminium weer worden hervat volgens de heer Wildschut. Als dat niet gebeurd zou alleen steun van de overheid het bedrijf kunnen redden. Aldel is al langer in gesprek met de overheid over steun. Op dit moment heeft Aldel een project lopen voor verduurzaming dat nu niet gestart kan worden. Volgens de heer Wildschut hebben andere landen binnen de Europese Unie wel steun geboden aan bedrijven die in de knel zijn komen te zitten vanwege de energiecrisis. Dit steekt de topman van het bedrijf. Op Prinsjesdag heeft de overheid wel beloofd om het midden- en kleinbedrijf en grootverbruikers van gas en elektra te helpen. Deze steun komt echter volgens de heer Wildschut veel te laat. De vakbonden gingen in staking voor het behoud van het sociaal plan. Dit plan werd afgesloten bij een vorige ontslagronde. Die ontslagronden was ook het gevolg van hoge gasprijzen. De acties kwamen toen ten einde nadat de vakbonden samen met Aldel een compromis hadden gevonden over een versoberd pakket.