Algoritmes inzetten tegen discriminatie in vacatures op de arbeidsmarkt

De overheid wil discriminatie op de arbeidsmarkt op verschillende manieren bestrijden. Dit is echter niet eenvoudig. Er worden in Nederland dagelijks duizenden vacatures op jobboards en andere websites geplaatst. Het is onmogelijk om al deze vacatures persoonlijk door te lezen. Daarom worden algoritmes ingezet om in teksten te speuren naar discriminerende opmerkingen of eisen. In 2018 werden algoritmes gebruikt om discriminiatie op grond van leeftijd op te sporen in vacatures. Dat project bleek erg succesvol. Daarom wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algoritmes nu breder inzetten en zoeken naar alle vormen van discriminatie. Daarvoor gaat de overheid samenwerken met verschillende technologische bedrijven.

In 2018 werkte de overheid bijvoorbeeld samen met TextKernel. Dit is een bedrijf dat data over de arbeidsmarkt verzamelt. Ook werkt de Inspectie SZW samen met het College voor de Rechten van de Mens. Het is nog niet precies duidelijk hoe de overheid de komende tijde discriminatie op de arbeidsmarkt wil ontdekken met algoritmes en waar precies op gelet gaat worden. discriminatie vind namelijk niet altijd bewust plaats maar ook vaak onbewust. Het is dus ook niet duidelijk welke stappen de overheid gaat nemen tegen organisaties die bewust of onbewust discriminerende elementen in hun vacatures hebben opgenomen.