Algemene Rekenkamer twijfelt aan fiscaal voordeel elektrische auto’s in 2020

De Algemene Rekenkamer twijfelt of de huidige fiscale stimulering van de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s wel effectief is. De huidige stimuleringsmaatregelen zijn vrij kostbaar. Bij het terugdringen van de CO2 emissie wordt gekeken naar de kosten en de baten. Kortom de kosten van stimuleringsmaatregelen moeten voldoende rendement hebben in de reductie van de CO2 emissie. Daarvan is de Algemene Rekenkamer nog niet overtuigd in het kader van de maatregelen voor elektrische auto’s. Dit komt naar voren uit de belastingderving per bespaarde ton CO2, die de Algemene Rekenkamer heeft berekend in een nieuw verschenen rapport.

Fiscale voordelen voor bestelwagens

Er wordt onder andere gewezen op de fiscale voordelen voor de aanschaf van bestelwagens. Deze fiscale voordelen “dragen niet bij aan luchtkwaliteits- en klimaatdoelen van de autobelastingen”. Heeft de Algemene Rekenkamer geschreven in het rapport. Door de fiscale voordelen voor bestelwagens die vrijwel geheel op diesel rijden zou de overheid veel geld mislopen. Zo zou de overheid 1,7 miljard hebben misgelopen. Volgens de Algemene Rekenkamer zou de regeling moeten worden aangepast zodat het aantrekkelijker wordt om voertuigen aan te schaffen met een lagere uitstoot van schadelijke stoffen.