Akkoord over nieuwe Metalektro cao op vrijdag 1 februari 2019

De nieuwe Metalektro cao gaat er komen. Afgelopen vrijdag hebben vakbonden en werkgevers in de metaalsector overeenstemming bereikt over deze nieuwe cao voor de grootmetaal. Het bericht hierover werd meteen vrijdag in de media verspreid. De nieuwe Metalektro cao is niet zomaar ontstaan er zijn maanden achter elkaar verschillende stakingen geweest bij verschillende bedrijven in de metaal. Er zijn onder andere stakingen geweest bij bedrijven als Fokker, VDL Nedcar, ASML en DAF.

Metalektro cao
Er werken in Nederland in totaal ongeveer 150.000 werknemers bij bedrijven die onder de cao Metalektro vallen. Daarom zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao die ook wel cao voor de grootmetaal wordt genoemd zo belangrijk. Vakbonden en werkgevers hebben maanden lang geprobeerd om voor hun achterband de beste afspraken te maken. De collectieve arbeidsovereenkomst is momenteel nog een principeovereenkomst maar dat is een belangrijke doorbraak. Over deze principeovereenkomst zullen de vakbonden nog met hun achterban overleggen. Het gaat hierbij om de achterban van de vakbonden CNV, FNV, De Unie en de VHP2. De achterban van deze vakbonden moet nog instemmen met het onderhandelingsresultaat.

Wat is afgesproken in de grootmetaalcao?
In het principeakkoord is vastgelegd dat er een loonsverhoging zal worden doorgevoerd in drie stappen. Zo krijgen de werknemers er vanaf 1 februari 3,5 procent meer salaris bij. In de maand augustus zullen de werknemers er nog eens 58 euro bruto bij krijgen. Daarnaast zal aan het begin van 2020 nog eens een bedrag van 116 euro bruto op het loon komen. Daarnaast zullen minimaal 3000 uitzendkrachten een vaste baan krijgen bij bedrijven in de grootmetaal. Verder zijn er ook afspraken op tafel gelegd die gericht zijn op het korter laten werken van oudere werknemers met behoud van pensioenrechten.