Akkoord over cao voor bouw- en infrastructuur in 2017

Vakbonden CNV Vakmensen en de FNV hebben hebben samen met de werkgevers een akkoord bereikt over een cao voor de bouw- en infrastructuursector. Dit hebben de vakbonden woensdag 1 maart 2017 bekend gemaakt. Volgens de vakbonden hebben zij met de werkgevers onder andere overeenstemming bereikt over een loonsverhoging van 1 procent voor 2017. In 2018 zou op die loonsverhoging nog een verhoging van 0,75 procent komen.

Er is niet alleen overeenstemming bereikt over de loonsverhogingen. Er zijn bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt met de werkgevers over hun bijdrage aan de ziektekostenverzekering van werknemers. De bijdrage van de werkgevers voor de ziektekostenverzekering van werknemers wordt verhoogt met 5 euro per maand. Ook gelden vanaf 1 januari 2019 de wettelijke opzegtermijnen voor een beëindiging van het dienstverband.

Looptijd nieuwe bouwcao

De nieuwe cao voor de bouwsector wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de vakbondsleden. Als de nieuwe bouwcao wordt goedgekeurd dan geldt deze voor ruim honderddduizend werknemers die in de bouw werkzaam zijn. De nieuwe bouwcao heeft een looptijd van februari 2017 tot 1 april 2018.

Deze looptijd is vrij kort ten opzichte van de looptijd van de meeste cao’s. Daar lijkt bewust voor zijn gekozen. Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen geeft aan dat een kortlopende cao er voor zorgt dat 2017 gebruikt kan worden om een aantal eerder gemaakte afspraken te implementeren. Hierbij doelt hij onder andere op  het individueel budget. Ook is er tijd voor de implementatie van het zogenoemde Bouwplaats-ID aldus de heer Lokhorst van CNV. Door de toepassing van het Bouwplaats-ID hebben de cao-partijen een beter zicht op welke werknemer er waar en wanneer werkt.

Meer banen in de bouw

Er wordt verder nagedacht en onderzocht hoe er meer banen in de bouwsector gecreëerd kunnen worden in de toekomst. Dit moeten structurele banen worden als het aan het CNV ligt. De werkgelegenheid in de bouwsector lijjt momenteel wel toegenomen.  Er zijn echter nog veel flexwerkers in de bouwsector werkzaam

Flexwerkers in de bouw

Voor technische uitzendbureaus is het gunstig dat er veel arbeidskrachten op flexibele basis werken in de bouw. Deze uitzendbureaus merken een stijging in hun uitzenduren en daardoor ook in hun omzet en marge. Technische uitzendbureaus willen zoveel mogelijk uitzendkrachten in de bouw laten werken oo uitzendbasis of op basis van detachering.

De CNV zegt echter in een volgende cao afspraken te willen maken waardoor juist minder uitzendkrachten in de bouw werken. Ze willen de inzet van flexwerkers terug dringen en het aantal werknemers in de bouw dat op contractbasis werkt laten toenemen.

Uitzendbureaus in de bouw

De wens van de vakbond CNV staat haaks op de ontwikkelingen in de bouw. Het is druk in de bouw maar het blijft grillig. Projecten zijn divers en niet alle bouwbedrijven en installatiebedrijven en andere onderaannemers hebben het structureel druk. Dat zorgt er voir dat bouwbedrijven voortdurend nieuwe vacatures uitzetten bij technische uitzendbureaus. Veel vacatures op de vacaturebank zijn uitgezet door uitzendondernemingen.

De Wet werk en zekerheid die door Lodewijk Asscher werd ingevoerd bracht hierin geen verandering.  In plaats daarvan zorgde de Wet werk en zekerheid voor een tegenovergestelde werking. Vaste contracten werden vaster en flexcontracten nog flexibeler.  De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in maart 2017 een nieuw kabinet zal nu met het vraagstuk over flexibele arbeid worden geconfronteerd. De vakbonden zoals CNV en FNV zullen druk uitoefenen op het kabinet.  Ook bouwondernemingen willen natuurlijk een betere situatie op de arbeidsmarkt maar dat is niet eenvoudig.