Afzetprijzen Nederlandse industrie omlaag in oktober 2015

Maandag 30 november 2015 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de Nederlandse industrie. Hieruit komt naar voren dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in oktober van dit jaar 8,7 procent lager uitvallen dan in de maand oktober in 2014. In de maand september van 2015 lagen de afzetprijzen nog 9,1 procent onder het niveau van 2014.

Olieprijs
De olieprijs heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling in de afzetprijzen van de Nederlandse industrie volgens het CBS. Als men de prijsdaling in de aardolie-industrie van de totale ontwikkeling in de afzetprijzen aftrekt komt men op een prijsdaling uit van 4,6 procent in de industrie.

Sinds het jaar 2013 is de olieprijs jaar naar jaar lager uitgevallen in de wereld. Ik oktober 2015 hebben de producten van de aardolie-industrie ongeveer 32,7 procent lagere prijzen. In de maand september was het verschil ten opzichte van vorig jaar nog 35,4 procent. Ook de prijzen van de chemische industrie vallen ten opzichte van 2014 lager uit. In deze sector is spraken van een prijsdaling van 15,5 procent. De chemische sector merkt ook de gevolgen van een lage olieprijs in de afzetprijzen.

Basismetaalproducten
De metaalsector heeft ook te maken gehad met een daling in de afzetprijzen. De staalprijzen zijn wereldwijd laag. Daarom zijn de afzetprijzen voor basismetaalproducten ook laag. Ondanks dat zijn de metaalproducten in de machine-industrie iets duurder dan in 2014. Dit is ook het geval met de auto-industrie.

Reactie van Technisch Werken
Als de prijzen van grondstoffen lager liggen heeft dat gevolgen voor de afzetprijzen. Dit is niet per definitie een negatieve ontwikkeling. Producten uit de petrochemische sector worden goedkoper evenals basismetaalproducten. Dit kan een positief effect hebben op de economie doordat meer mensen besluiten producten uit deze sectoren aan te schaffen vanwege het lage prijsniveau. Dit kan tot gevolg hebben dat de vraag naar producten toeneemt en er meer geproduceerd kan worden. Op die manier kan de economie zich herstellen.