ACM geeft akkoord voor proef met waterstofketels in 2022

De waterstofketel wordt steeds vaker genoemd als alternatief voor de conventionele aardgasgestookte cv-ketel. Inmiddels is het duidelijk geworden dat de cv-ketel op waterstof een serieus alternatief is voor aardgasgestookte centrale verwarmingssystemen. Nu de prijs van aardgas extreem hard is gestegen wordt de roep om alternatieven alleen maar luider. Inmiddels is er groen licht voor proefproject met waterstofketels.

Netbeheerder Liander

Dit betreft een proefproject van netbeheerder Liander. In deze proef laat de netbeheerder centraleverwarmingsketels draaien op waterstof. Dat betekent dat er geen aardgas verstookt wordt maar waterstof. Voor het verstoken van waterstof dienen er wel aanpassingen plaats te vinden. Zo kan een standaard cv-ketel voor aardgas niet meteen worden gebruikt voor het verstoken van waterstof.

Aardgas en waterstof

Het waterstofmengsel is nu eenmaal een ander brandbaar gas dan aardgas. Ook het aardgasmengsel dat nog steeds wordt gebruikt heeft een speciale laagcalorische samenstelling. Wanneer hoogcalorisch aardgas wordt ingekocht moet dat in de praktijk ook worden gemengd om alsnog geschikt te worden gemaakt voor de Nederlandse cv-ketels en kooktoestellen. Als men echter waterstof gaat gebruiken moet men het mengsel niet zozeer aanpassen maar juist de verbrandingsinstallatie. Men moet onder andere de branders in de ketels aanpassen.

ACM

Waterstof is een gas dat al tientallen jaren bekend is en wordt toegepast voor verschillende doeleinden. Voor het verwarmen van woningen is waterstof nog relatief nieuw. Daarom is het belangrijk dat bedrijven de komende tijd wat ervaring kunnen opdoen met betrekking tot waterstof. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt heeft besloten om toestemming te geven voor een project in Lochem. Dit is het eerste project waarin waterstof in Nederland via gasleidingen naar een aangepaste combiketel in huizen zal worden getransporteerd.

Toekomst van waterstof

De ACM geeft in een toelichting aangegeven dat waterstof een belangrijke rol zou kunnen spelen in de energietransitie. Bedrijven moeten meer ervaring krijgen met waterstof. Om die reden heeft de ACM aangegeven dat ze open staat voor meer proefprojecten met waterstof. Dit heeft ACM-bestuurder Manon Leijten bekend gemaakt. De veiligheid van het transport van het waterstof wordt gecontroleerd door het Staatstoezicht op de Mijnen. Verder zijn er nieuwe richtsnoeren voor waterstofveiligheid opgesteld. Op dit moment worden alleen nog maar proeven gedaan met waterstof. Het zal nog wel even duren voordat waterstof op grote schaal zal worden getransporteerd op het aardgasleidingnetwerk. De komende tijd zal echter wel steeds vaker de waterstofketel in het nieuws verschijnen.