ABU: vraag naar uitzendkrachten groeit in 2016

Brancheorganisatie ABU heeft dinsdag 9 augustus 2016 cijfers gepubliceerd over de uitzendmarkt in Nederland. hieruit kwam naar voren dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt nog steeds veel vraag is naar uitzendkrachten, sterker nog, de vraag naar uitzendkrachten is in 2016 aan het toenemen. De ABU heeft in periode zeven, dit zijn de weken 25 tot en met week 28, opnieuw een stijging genoteerd in het aantal uitzenduren. In deze periode is het aantal uitzenduren met zeven procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Daarnaast is in deze periode de omzet van uitzendbureaus met acht procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Stijging van uitzenduren in verschillende sectoren
In verschillende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven nam het aantal uitzenduren toe. Met name in de administratieve sector zijn de uitzenduren toegenomen. In deze sector steeg het aantal uitzenduren met 9 procent. Daarnaast steeg de omzet in deze sector met 7 procent. Naast deze sector was ook in de industrie sprake van een stevige groei in de uitzenduren. In deze sector was  een toename van 8 procent van het aantal uitzenduren in vergelijking met een jaar eerder. In de techniek steeg het aantal uitzenduren met ongeveer 1 procent.

Reactie van Technisch Werken
Als het beter gaat met de economie merken uitzendbureaus dat vaak als een van de eersten. Dat komt omdat veel bedrijven uitzendkrachten inzetten als ze het drukker krijgen. Uitzendkrachten vormen daardoor de ideale oplossing voor bedrijven. Als het namelijk weer rustiger wordt kan het bedrijf zonder veel moeite afscheid nemen van uitzendkrachten. Omdat uitzendbureaus als zakelijk dienstverlener dicht bij hun klanten staan kunnen deze intermediairs bedrijven goed ondersteunen bij personeelsvraagstukken.

Uitzendbureaus bieden dus zowel advies als een oplossing. Een specialistisch uitzendbureau is daar meestal beter in dan een algemeen uitzendbureau omdat een specialistisch uitzendbureau de markt en de marktontwikkelingen beter in de gaten houdt van haar klanten. Deze dieptekennis zorgt voor een beter gefundeerd advies naar hun klanten toe. Het verschil maakt in feite de intercedent. Het kennisniveau van intercedenten op één uitzendbureau kan al enorm verschillen. De ene intercedent voelt zich ook meer betrokken bij zijn of haar werk en werkomgeving dan de andere intercedent.