ABN AMRO: streefaantal nieuwbouwwoningen buiten bereik in 2020

Het aantal nieuwbouwwoningen moet omhoog in Nederland. De overheid heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Ieder jaar zouden in Nederland minimaal 75.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Dit gaat echter niet lukken denken steeds meer instanties. Het afgelopen jaar werd het streefaantal lang niet gehaald en ook in 2020 zullen er geen 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd.

De woningbouw kan feitelijk wel omhoog maar er zijn veel belemmerende factoren. Zo hebben veel bouwbedrijven in 2019 te maken gehad met de stikstofcrisis. Daar kwam tegen het einde van 2019 ook de PFAS problematiek overeen. Het gevolg was dat er minder bouwvergunningen werden verstrekt. In totaal liepen meer dan 18.000 bouwprojecten vertraging op. Een deel van deze bouwprojecten is hervat door een versoepeling van de normen maar toch is de bouw nog niet op volle kracht bezig in Nederland.

Er blijkt weinig bouwgrond beschikbaar in verstedelijkte gebieden waar de vraag naar woningen erg groot is. Ook in landelijke gebieden wordt weinig gebouwd omdat hier de stikstofproblematiek onder andere aan de orde kan komen. Ondertussen blijft de vraag naar woningen heel hoog in Nederland. Er zijn maar weinig woningen beschikbaar. Daardoor worden de prijzen van bestaande woningen steeds hoger. Het huidige prijsniveau van woningen is in Nederland zelfs hoger dan vlak voor de economische crisis.