ABN AMRO benadrukt dat kenniseconomie Nederland versterkt moet worden

Woensdag 9 juli 2014 publiceerde Economisch Bureau van ABN AMRO een rapport over de ontwikkelingen in de Nederlandse export. Hieruit komt naar voren dat Nederland zijn kenniseconomie zal moeten versterken. Dit is belangrijk omdat Nederland steeds meer terrein verliest in de wereldwijde export. De afgelopen jaren verliest Nederland steeds meer terrein ten opzichte van andere exportlanden in de wereld. De Nederlandse economie wordt daardoor kwetsbaarder volgens de economen van de ABN AMRO. De rol van kennis wordt belangrijker bij het ontwikkelen en produceren van goederen. Hierbij moet de nadruk worden gelegd op het ontwikkelen en produceren van onderdelen van het productieproces die commercieel het meest aantrekkelijk zijn.

Belang van onderwijs
De ABN AMRO benadrukt in het rapport dat onderwijs voor de toekomst van Nederland een belangrijk aspect is van de kenniseconomie. Door een goed onderwijs wordt de kennis van Nederlandse werknemers vergroot. Dit zorgt er voor dat het bedrijfsleven van goed kwalitatief personeel kan worden voorzien. Personeel met een hoog kennisniveau is belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Volgens de bank moeten de investeringen in de kenniseconomie van Nederland worden terugverdient door de export van goederen die in Nederland zijn geproduceerd.

Belang van export
De afgelopen 20 jaar leverde de export de helft van de economische groei in Nederland. Daarnaast zijn de inkomsten uit de export goed voor een derde van bruto binnenlands product. De wereldhandel groeit echter sneller dan de export van Nederland. De voor Nederland relevante wereldhandel nam de afgelopen tien jaar toe met 3,5 procent. De export uit Nederland steg in die periode met 4,25 procent. Dit lijkt gunstig, toch is er een kanttekening. De helft van de goederen die uit Nederland werden vervoerd waren niet in Nederland geproduceerd. Hierdoor is er toch een verlies van het aandeel van Nederland in de export.

Meer Nederlandse goederen
Nederland moet meer goederen zelf ontwikkelen en produceren in plaats van alleen maar goederen importeren en exporteren van en naar andere landen. Door de focus alleen te leggen op export wordt Nederland een kwetsbaar land in de wereldeconomie. Andere landen willen graag de rol van exportland overnemen van Nederland. Om een goed tegenwicht te bieden tegen deze ontwikkeling zal Nederland meer en vooral nieuwe producten moeten ontwikkelen. De goederen van Nederland moeten een grote toegevoegde waarde hebben op de wereldmarkt. Als er meer goederen in Nederland worden geproduceerd levert dat op de duur ook meer banen op.

Reactie van Technisch Werken
De kenniseconomie moet hoog op de agenda blijven staan van de Nederlandse regering. De hele Nederlandse maatschappij moet zich inzetten om het kennisniveau van Nederlandse werknemers te verhogen. Dit begint al op scholen. Studenten moeten een waardevolle opleiding voor de arbeidsmarkt volgen. Daarnaast moeten ze gestimuleerd worden om opleidingen af te ronden. Een goede studievoorlichting is van groot belang. De loopbaan van werknemers moet gericht worden op kennisvergroting. Bedrijven dienen ook meer te investeren in het opleiden van eigen personeelsleden.