Aardgaswinning Groningen blijft onder de aandacht in 2018

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft eerder een advies uitgebracht aan de overheid om de gaswinning in Groningen te reduceren. In 2015 had de Nederlandse regering het besluit genomen dat er minder aardgas mag worden gewonnen in Groningen. Voor het jaar 2016 werd vastgesteld dat er maximaal 24 miljard kuub gas mag worden gewonnen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Gasproductie in Groningen
In 2017 werd de hoeveelheid gas die gewonnen mag worden uit de Groningse aardbodem verder verlaagd. De verlaging kwam uit op 10 procent. Dit komt er op neer dat er in Groningen nu nog 21,6 miljard kuub aardgas per jaar mag worden gewonnen. Uit de Groningse aardbodem wordt laagcalorisch aardgas gehaald en dit aardgas wordt zowel voor de Nederlandse afnemers gewonnen als voor buitenlandse afnemers. Dit houdt in dat Nederlandse gasinstallaties zijn afgestemd op laagcalorisch gas. Een beperking van de gaswinning in Groningen heeft daardoor een direct gevolg voor het gebruik van de Nederlandse installaties die afgestemd zijn op laagcalorisch aardgas. Dat is ook zo met de cv-installaties waartoe ook de cv-ketels behoren.

Laagcalorisch aardgas vervangen voor hoogcalorisch aardgas?
Wanneer er minder laagcalorisch aardgas beschikbaar komt zal men hier ook oplossingen voor moeten bedenken. De meeste aardgas-verbruikende installaties zijn namelijk ingericht op laagcalorisch aardgas en niet op hoogcalorisch aardgas dat vaak vanuit het buitenland wordt geïmporteerd. Door de aardgasproductie in Groningen te verlagen wordt Nederland dus ook meer afhankelijk van buitenlands (hoogcalorisch) aardgas.

Veiligheid garanderen
De Raad van State had in november besloten dat het ministerie van Economische Zaken opnieuw zal kijken naar de hoeveelheid aardgas die gewonnen kan worden uit de Groningse bodem. In de huidige gaswinningsbesluiten zou niet goed gekeken zijn naar de hoeveelheid gaswinning waarbij de veiligheid van de Groningse bevolking gegarandeerd kan worden.