Aardbevingsschade ten gevolge van gaswinning wordt snel opgelost vanaf 2017?

Minister Wiebes van Economische Zaken maakt er een prioriteit van om de schade die is ontstaan door aardbevingen in het aardgaswinningsgebied zo snel mogelijk op te lossen. Het gaat hierbij om de schadeafhandeling in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De minister gaf daarbij aan dat “the sky niet the limit” is. Wiebes wil dat er nu knopen worden doorgehakt. Volgens hem moeten medeoverheden van steden en dorpen in het bevingsgebied ruim baan krijgen in het proces richting een oplossing. Ook maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de aardbevingen zullen een stem krijgen in het geheel.’

Er zou een nieuw schadeprotocol moeten komen in januari 2018. Volgens Wiebes zouden er momenteel alleen nog algemene schetsen voor de plannen zijn opgesteld. Het schadeprotocol geldt als handboek voor hoe de schademeldingen van Groningers die scheuren in hun huizen hebben, worden afgehandeld. Verschillende stemmen in de Kamer willen echter dat er harde toezeggingen worden gedaan door Wiebes maar daar kon de minister donderdag nog geen gehoor aan geven. Volgens GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren wachten de Groningers al vijf jaar. Van Tongeren vraagt zich af waar het geld voor de gedupeerden in Groningen blijft. Op dit moment wordt ook gekeken hoe de gasproductie in Groningen verder wordt verlaagd.