Aantal zzp’ers nam toe in kwartaal 1 van 2016

Het aantal zzp’ers neemt toe in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft aangegeven dat in het eerste kwartaal van 2016 meer dan 2,1 miljoen zelfstandigen een betaalde baan hadden. In Nederland is daardoor het aantal banen van zzp’ers 20 procent van het totale aantal banen dat aanwezig is op de arbeidsmarkt. Het CBS geeft aan dat het aantal zelfstandigen in Nederland al jaren lang aan het toenemen is.

Reactie van Technisch Werken
Als het percentage zzp’ers toenneemt op de arbeidsmarkt zal de overheid nog serieuzer moeten kijken naar deze groep flexwerkers. De overheid moet ook kijken naar het stelsel van sociale verzekeringen en de afdrachten die hiervoor worden gedaan. Er moet een goede balans zijn tussen werknemers, zelfstandigen en flexwerkers. Deze balans lijkt nu te worden verstoord. Ook om die reden moet de arbeidsmarkt worden hervormd in Nederland.