Aantal verkochte woningen in april 2017

In de maand april 2017 heeft het Kadaster 16.694 verkochte woningen geregistreerd. Dit aantal geregistreerde verkochte woningen ligt 1,9 procent hoer ten opzichte van het aantal woningverkopen in de zelfde maand in 2017. Dit lijkt goed nieuws voor de makelaars maar het aantal verkochte woningen is in de maand april wel 22,9 procent gedaald ten opzichte van de maand maart in 2017. In maart werden door het Kadaster nog 21.648 verkochte woningen geregistreerd.

In vrijwel alle provincies in Nederland was er in april 2017 een stijging in de woningverkopen ten opzichte van april 2016. Tussen de provincies waren wel verschillen in de percentages waarmee de woningverkoop toenam. In de provincie Flevoland had het Kadaster in april de grootste toename in de woningverkoop geregistreerd namelijk 22,5 procent. De grootste daling in de woningverkoop vond plaats in de provincie Utrecht. Hier daalde de woningverkoop met 13,8 procent.

Ten opzichte van de maand maart van 2017 was het aantal woningen gedaald in alle Nederlandse provincies. De kleinste daling in de woningverkoop werd genoteerd in Friesland. Daar kwam de daling in april ten opzichte van maart uit op 16,9 procent. In de provincie Groningen was de daling het grootste en kwam deze uit op 27,8 procent.