Aantal elektrische personenauto’s in december 2016 in Nederland op 112.000

Het gaat goed met de verkoop van elektrische auto’s in Nederland. Aan het einde van december 2016 waren er in Nederland 112.000 elektrische personenauto’s geregistreerd. Dit aantal lag 28 procent hoger ten opzichte van 2015. Deze cijfers werden bekend gemaakt door de brancheorganisatie RAI vereniging.  Vooral auto’s die volledig elektrisch zijn aangedreven worden veel verkocht. In dit segment is de grootste toename in merkbaar.

Plug-inhybrideauto’s
Aan het einde van 2016 stonden daarvan 13.105 geregisterd in Nederland. Dit is een stijging van ongeveer veertig procent ten opzichte van 2015. Ook zogenaamde plug-inhybrideauto’s werden veel verkocht. Plug-inhybrideauto’s zijn auto’s die deels elektrisch aangedreven worden en deels aangedreven worden met een verbrandingsmotor. Van deze auto’s waren er 98.903 geregistreerd in Nederland dit is een stijging van 27 procent ten opzichte van 2015.

Infrastructuur van laadpalen
Omdat er meer gebruik wordt gemaakt van elektrische auto’s zal men ook moeten investeren in de laadpaleninfrastructuur. De elektrische auto’s moeten namelijk regelmatig worden opgeladen onderweg maar ook bij de woning. Het aantal private laadpalen steeg van 18.000 in 2013 naar 72.000 in 2016. In 2013 waren er nog maar 6000 publieke en semi-publieke laadpalen. Dat aantal was in 2016 meer dan verviervoudigd tot 26.700.