Aannemers achten kabinetsdoelstelling om 1 miljoen woningen te bouwen voor 2030 onhaalbaar

De overheid wil graag wat doen aan het tekort aan woningen in Nederland. Daarom heeft het kabinet de doelstelling ingevoerd om een miljoen nieuwe woningen te bouwen vóór 2030. Deze doelstelling is ambitieus, misschien wel té ambitieus. Volgens de aannemers wordt deze doelstelling met het huidige bouwtempo niet gehaald. Dit hebben topmannen van drie grote Nederlandse bouwbedrijven aangegeven. Volgens de leidinggevenden van de bouwbedrijven zou met het huidige bouwtempo slechts de helft van de doelstelling kunnen worden behaald. De bouwondernemers hebben hun visie op de kabinetsplannen kenbaar gemaakt tijdens een interview met De Telegraaf.

Er worden volgens de bestuursleden te weinig plannen ontwikkeld door gemeenten in Nederland. De bestuursleden van aannemersbedrijven TBI, VolkerWessels en Heijmans denken niet dat grootschalige nieuwbouw makkelijk gerealiseerd kan worden. Politieke beslissingen zorgen namelijk niet altijd voor de juiste voorwaarden om grootschalige nieuwbouw te realiseren. Denk hierbij aan de overheid die voorstander is voor binnenstedelijk bouwen. Dit soort beslissingen leveren nauwelijks oplossingen en zorgen vooral voor een toename in kleine appartementen.