55 Procent zzp’ers heeft ook andere inkomsten in 2017

Ruim de helft van alle Nederlandse zzp’ers heeft een andere inkomstenbron naast het werk als zzp’er. Hiervan hebben ongeveer 46.000 zzp’ers een uitkering als hoofdinkomen naast het werk als zzp’er. Dit werd vrijdag 29 december 2017 bekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zzp’ers in Nederland
In Nederland werken ongeveer 1,5 miljoen zzp’ers. Van deze groep heeft 55 procent in aanvullende inkomstenbron. Deze aanvullende inkomstenbron kan heel verschillend zijn. Zo heeft een bepaald deel van deze zzp’ers een uitkering of pensioen naast de inkomsten uit het werk als zzp’er. Een ander deel heeft bijvoorbeeld ook een dienstverband bij een bedrijf en daardoor looninkomsten waarover dus ook inkomstenbelasting moet worden betaald.

Alleen inkomsten als zzp-er of ook aanvullende inkomsten?
Zestig procent van de zzp’ers hebben hun werk als zelfstandige zonder personeel als hoofdinkomstenbron. Het overige deel van de zzp’ers heeft juist het werk als zzp’er als aanvullende inkomstenbron ten opzichte van het reguliere inkomen. In totaal halen 256.000 zzp’ers niet hun volledige inkomen uit hun ondernemerswerk maar wel het grootste deel van hun inkomsten. Deze groep verdient gemiddeld met het zzp-werk 20.000 euro op jaarbasis. Deze inkomstenbron wordt aangevuld met gemiddeld 6.700 euro overige inkomsten.

Ongeveer 653.000 zzp’ers hebben alleen hun zzp-inkomen als inkomstenbron. Deze groep verdient op jaarbasis gemiddeld 28.000 euro. Voor ongeveer 248.0000 zzp’ers was het zzp-inkomen slechts een aanvulling op een ander inkomen dat werd verdient of ontvangen.