40 Procent werknemers is actief op de flexibele arbeidsmarkt

De flexibele arbeidsmarkt is belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse economie. Geen wonder dat veel Nederlanders op basis van flexibele arbeid werken. Ongeveer veertig procent van de Nederlanders is flexwerker. Daarbij worden ook de zogenaamde zelfstandigen zonder personeel gerekend. Deze zzp’ers vormen een grote groep in de maatschappij. Daarnaast zijn er ook nog veel deeltijdmedewerkers die een vast contract hebben. Als men deze groep volgens de Europese definities mee gaat reken dan zijn in Nederland zes op de tien werkenden ‘atypisch’.

Over flexibele arbeid zijn er veel misverstanden. Zo zijn er mensen dei bewerken dat flexkrachten onderbetaald worden. Dit is echter lang niet altijd het geval. Zzp’ers en uitzendkrachten in bepaalde sectoren zoals de techniek krijgen vaak meer loon of houden meer loon over dan werknemers die op basis van een vast contract bij bedrijven werken. De equal pay regel wordt dus in de bouw en techniek als minimale regel ingevoerd waarbij vaak positief wordt afgeweken ten gunste van de flexkracht. Want er is veel vraag naar bijvoorbeeld technisch personeel. Dan werkt de samenhang tussen vraag en aanbod door. Veel flexwerkers kunnen daar van profiteren in tijden van krapte in bepaalde functiegroepen zoals installatiemonteurs, elektromonteurs en mechatronicamonteurs.

Als de huidige economische crisis gaat voortzetten is de kans groot dat steeds meer uitzendkrachten hun baan verliezen. De overstap naar een andere sector waar meer werk is ligt dan voor de hand. Zo kunnen steeds meer mensen met een niet-technische achtergrond doormiddel van BBL trajecten en andere leer-werk trajecten ontwikkelt worden tot technische medewerkers. Dit gebeurd veel in 2022 en Technicum is hier bij betrokken. Meer weten? Klik op BBL Technicum in de menubalk of op vacatures Technicum.