Wat zijn otoplastieken?

Otoplastieken vallen onder de gehoorbescherming. Omdat otoplastieken op maat worden gemaakt kan men deze vorm van gehoorbescherming niet onderling uitwisselen. De otoplastieken behoren toe aan de drager die hiervoor apart naar een deskundige is geweest om de oordoppen te laten aanmeten. De otoplastieken passen precies in de opening van het oor. Omdat deze opening bij mensen verschillend is kan men de otoplastieken niet aan andere mensen uitlenen. Dit maatwerk maakt otoplastieken verhoudingsgewijs kostbaar ten opzichte van universele oorpluggen.

Verschillende soorten otoplastieken
Otoplastieken zijn er in verschillende vormen en kleuren. De geluidsfilter dient te worden afgestemd op de gebruiker en de omgeving waarin de oren moeten worden beschermd tegen gehoorbeschadiging. Er zijn verschillende dempingswaarden. Veel geluidsfilters in otoplastieken dempen lawaai maar zorgen er toch voor dat de spraakfrequentie voor de drager in orde blijft. Door de spraakfrequentie in stand te houden blijft communicatie op de werkvloer mogelijk wat ook de veiligheid ten goede komt.

Otoplastieken worden ook door beveiligingsmedewerkers, politie en militairen gebruikt. Deze otoplastieken kunnen worden gebruikt tijdens schietoefeningen en daarnaast zijn er otoplastieken die voorzien zijn van een portofoonaansluiting. Hierdoor kunnen de dragers van deze otoplastieken informatie binnen krijgen in hun oor zonder dat omstanders dat echt duidelijk kunnen horen.

Levensduur van otoplastieken
Net als alle materialen slijten otoplastieken ook. Het materiaal waarvan deze gehoorbescherming is gemaakt is flexibel kunststof. Dit sluit de gehooropening goed af. De gehooropeningen van mensen veranderen echter. Hierdoor kan er op den duur geluid gaan ‘lekken’ langs de otoplastiek in de gehoorgang waardoor er alsnog een kans op gehoorbeschadiging optreed. Om die reden moeten otoplastieken gemiddeld om de drie tot vier jaar vervangen worden. Verder doet men er goed aan om het ontsmettingsmiddel dat meestal bij otoplastieken geleverd wordt te gebruiken.