Wat is lawaaidoofheid?

Lawaaidoofheid is permanente gehoorschade die ontstaat wanneer iemand (langdurig) aan lawaai wordt blootgesteld. Doormiddel van een audiometrie kan lawaaidoofheid worden vastgesteld. Lawaaidoofheid is permanente schade aan het gehoor en dient te worden voorkomen. Werkgevers hebben volgens de Arbeidsomstandighedenwet de verplichting om hun uiterste best te doen om een veilige werkplek te realiseren voor werknemers zodat de gezondheid van het personeel niet achteruit gaat en de kans op letsel zo klein mogelijk is. Voorkomen van lawaaidoofheid is van groot belang want men kan niet genezen van lawaaidoofheid.

Gehoorbescherming en Arbowet
In de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is aandacht besteed aan het voorkomen van gehoorschade op de werkvloer. De werkgever is bovendien volgens de Arbowet verplicht om in een Risico Inventarisatie en Evaluatie aan te geven wat de noodzaak is van het geluidsniveau op de werkvloer. Lawaai kan bij de bron bestreden worden door bijvoorbeeld machines te gebruiken die minder geluid produceren. Deze maatregelen nemen het risico op lawaaidoofheid weg en zorgen er voor dat er verder geen beheersmaatregelen nodig zijn. Indien het geluidsniveau niet kan worden beperkt door het ontstaan van lawaai te beperken zijn beheersmaatregelen nodig. Dit is echter niet altijd noodzakelijk want niet bij elk geluidsniveau ontstaat gehoorschade zoals lawaaidoofheid.

Gehoorschade kan ontstaan door lawaai wanneer het lawaai boven een bepaald geluidsniveau komt. Daarom wordt in de Arbowetgeving informatie gegeven over de geluidsniveaus waarbij een schadelijk effect optreed voor het menselijk gehoor. Het is belangrijk dat men weet hoe geluidsniveaus worden aangeduid, daarom is in de alinea hieronder een kortom omschrijving weergegeven van de symbolen dB en dB(A).

Symbolen dB en dB(A)
Het geluidsniveau wordt aangeduid in decibel (symbool dB) maar in de praktijk hanteert men vaak de aanduiding dB(A). De aanduiding dB(A) is afgeleid van de gewone decibel alleen maakt de aanduiding (A) duidelijk dat de geluidswaarde is gecorrigeerd voor het menselijk gehoor. De menselijke gehoororganen filteren het geluid namelijk waardoor bepaalde tonen iets zachter worden gehoord. Daarom wordt een bepaalde filter gehanteerd, deze filter wordt ook wel een A-weging of A-filter genoemd. Geluid dat men gemeten heeft met deze A-filter wordt uitgedrukt in dB(A). In de Arbowetgeving is de aanduiding dB(A) belangrijk omdat het duidelijk maakt hoe een mens het geluid waarneemt.

Dragen van gehoorbescherming
Hinderlijk geluid wordt ook wel lawaai genoemd maar hoeft geen gehoorschade tot gevolg te hebben. Wanneer het geluidsdrukniveau boven de 80 dB(A) komt wordt er bij de werkgever sterk op aangedrongen om gehoorbescherming beschikbaar te stellen aan de werknemer. De werkgever dient de gehoorbescherming in de praktijk ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen aan de werknemers die met 80 dB(A) geluidsniveau in contact komen en om gehoorbescherming vragen.

Vanaf een geluidsniveau van 85 dB(A) is een werkgever wettelijk verplicht om gehoorbescherming beschikbaar te stellen aan werknemers die met dit geluidsniveau in contact komen. De werkgever heeft de plicht om deugdelijke gehoorbescherming te verstrekken en dient er op toe te zien dat de werknemers de gehoorbescherming daadwerkelijk gebruiken en op de juiste manier gebruiken. Werkgevers zullen werknemers ook instructies moeten geven over het gebruiken van gehoorbescherming. Werknemers zijn dan ook verplicht om gehoorbescherming te dragen.

Gehoorbescherming samengevat
Kort samengevat is geluidsbescherming:

  • Aanbevolen bij een geluidsniveau van 80dB(A).
  • Verplicht bij een geluidsniveau van 85 dB(A). De werkgever moet bij dit geluidsniveau verplicht gehoorbescherming verstrekken en de werknemer dient de gehoorbescherming te dragen.