Wat is het vlampunt van een stof?

Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een bepaalde stof tot ontbranding kan komen als deze stof in contact is geweest met een ontstekingsbron. Er zijn verschillende ontstekingsbronnen. Zo kan een vlam van een lucifer een ontstekingsbron zijn maar ook een vonk of elektrische boog die ontstaat bij kortsluiting. Een ontsteking kan bewust tot stand worden gebracht door een mens bijvoorbeeld door het gebruik van een aansteker. Daarnaast kan een ontsteking ook onbewust tot stand worden gebracht door bijvoorbeeld de eerder genoemde kortsluiting of door kleine vonkjes die ontstaan bij statisch geladen objecten die tegen elkaar aanwrijven en zo statische elektriciteit veroorzaken. De ontsteking zorgt er voor dat een stof in brand wordt gestoken. Er is echter meer nodig dan alleen een brandbare stof en een ontsteking. Dit lees je in de volgende alinea waar de branddriehoek aan de orde komt.

Branddriehoek
Een branddriehoek is een visualisatie van de aspecten die nodig zijn om een brand te krijgen en in stand te houden. Een branddriehoek bestaat uit drie elementen of onderdelen:

  • Brandbare stof. Dit kan een vaste stof zijn, een gasvormige stof, metaal of vet-zoals frituurvet. Elke brandbare stof heeft een bepaald vlampunt. Het vlampunt van stoffen verschilt onderling.
  • Warmte waarmee een stof kan worden ontstoken. Deze warmte moet in ieder geval net zo hoog zijn als het vlampunt van de stof om deze stof in brand te kunnen laten vliegen.
  • Zuurstof is een belangrijke voorwaarde voor een brand. Bij een gebrek aan zuurstof of het ontbreken van zuurstof is een brand niet mogelijk. Tijdens een brand wordt ook zuurstof verband. Als een brand in een besloten ruimte, slecht geventileerde ontstaat zal deze brand het zuurstofpercentage omlaag brengen en daarnaast voor rookontwikkeling zorgen. Dit is een levensgevaarlijke situatie.

Vlampunt van stoffen in klassen ingedeeld
Stoffen kunnen worden ingedeeld in verschillende klassen als het gaat om het vlampunt. De volgende groepen zijn mogelijk:

  • K0: Dit zijn zeer licht ontvlambare stoffen. Het vlampunt van deze stoffen is lager dan 0 graden Celsius en kookpunt is lager dan 35 graden Celsius.
  • K1: Dit zijn licht ontvlambare stoffen. Deze stoffen hebben een vlampunt tussen 0 graden Celsius en 21 graden Celsius.
  • K2: Dit zijn ontvlambare stoffen. Het vlampunt van deze stoffen licht tussen de 21 graden Celsius en 55 graden Celsius.
  • K3: dit zijn brandbare stoffen. Deze stoffen hebben een vlampunt dat hoger licht dan 55 graden Celsius.

Hoe lager het vlampunt van een stof is hoe groter het brandgevaar van deze stof is. Als verschillende stoffen met elkaar vermengd zijn in bijvoorbeeld de atmosfeer dan moet men in het kader van het brandgevaar rekening houden met de stof die het laagste vlampunt heeft.