Wat is een V&G-plan of Arbo-projectplan?

Het komt in de praktijk vaak voor dat bedrijven in de techniek en bouw gezamenlijk op één locatie werkzaamheden uitvoeren. Dit zorgt er voor dat er afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot de veiligheid. De werkzaamheden van de ene werkgever kunnen namelijk invloed en effect hebben op de werkzaamheden van de andere werkgever(s). Ook op het gebied van veiligheid is het belangrijk om afspraken te maken tussen de werkgevers onderling. De overheid heeft dit ook vastgelegd in de Arbowetgeving en V&G wetgeving.

Arbo- projectplan of V&G-plan?
De werkgevers die samen op dezelfde locatie actief zijn moeten een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen. Dit wordt ook wel V&G-plan of Arbo- projectplan genoemd. Een V&G-plan wordt voluit geschreven als Veiligheids- en Gezondheidsplan en een Arbo-projectplan als Arbeidsomstandighedenplan. Beide termen kunnen door elkaar heen worden gebruikt maar bedoelen precies hetzelfde. De Arbowetgeving valt onder de V&G wetgeving vandaar dat men de term V&G ook gebruikt voor verplichtingen die uit de Arbowetgeving voortvloeien.

Wat staat er in een V&G-plan of Arbo-projectplan?
In een V&G-plan zullen een aantal punten verwerkt moeten worden.  Het is belangrijk dat een V&G-plan of Arbo-projectplan duidelijk is over een aantal belangrijke onderwerpen. Alleen door een duidelijk plan heeft men goed inzichtelijk welke werkgever verantwoordelijk is voor bepaalde onderwerpen. Daarom moeten de volgende punten worden behandeld in een V&G-plan”:

  • Wijze van samenwerken tussen de partijen
  • Te treffen voorzieningen
  • Manier van toezicht houden
  • De relatie met de omgeving voor mogelijke risico’s en de te nemen maatregelen.

In de praktijk is het vaak zo dat de werkgever die verantwoordelijk is voor het geven van aanwijzingen aan personeel, tevens de toezicht houdt op de werkplek, middelen beschikbaar stelt (bijvoorbeeld pbm’s) en verantwoordelijk is voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet/ Arbowet.