Wat is een V&G-actieplan?

Een V&G-actieplan is een schriftelijk document waarin bedrijven inzichtelijk maken welke doelen ze willen bereiken op het gebied van veiligheid en gezondheid en hoe die doelen bereikt gaan worden. Bedrijven zijn verplicht om elk jaar een schriftelijk actieplan op te stellen met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer. Dit plan heeft de naam Veiligheids en Gezondheids Actieplan (V&G-actieplan). In het V&G-actieplan staan actiepunten en verantwoordelijkheden. Daarnaast is ook een tijdsplanning weergeven waarin bepaalde VG-doelstellingen behaald dienen te worden. Elk jaar zal het V&G-actieplan dienen te worden getoetst en indien nodig zal het V&G-actieplan moeten worden aangepast en bijgestuurd om actueel en praktisch toepasbaar te blijven.

Onderwerpen in het V&G-actieplan
In het V&G-actieplan zijn de volgende onderwerpen verwerkt:

  • De doelstellingen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • De preventiemaatregelen die concreet genomen (zullen) worden.
  • Welke middelen daarvoor worden ingezet.
  • De manier waarop de veranderingen worden georganiseerd.
  • De kosten van de veranderingen.
  • Het materiaal dat nodig is.
  • De taakverdeling.
  • De tijdsplanning waarin de doelstellingen behaald dienen te worden.
  • Wie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.