Wat is de ‘Stand der Techniek’ met betrekking tot stofvrije gereedschappen?

De ‘Stand der Techniek’ is een uitdrukking die kan worden omschreven als de het hoogste niveau van een technische ontwikkeling dat op een bepaald moment wordt bereikt. Als men deze uitdrukking toepast op stofvrije gereedschappen doelt men op gereedschappen waarmee tijdens het gebruik de grenswaarden van schadelijke stoffen niet worden overschreden. Stofvrije gereedschappen dragen bij aan het beschermen van de gezondheid van werknemers die ze gebruiken of die in de nabije omgeving aanwezig zijn. Werkgevers dienen er alles aan te doen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Daarom dient de stand der techniek van stofvrij gereedschap in orde te zijn.

Schadelijke stofdeeltjes in de techniek

In de techniek wordt met verschillende materialen gewerkt. Zo worden onder andere houtsoorten, metalen en uiteenlopende steensoorten bewerkt tot producten. Schadelijke stofdeeltjes zijn bijvoorbeeld: houtstof van hardhout en respirabel kwarts. Deze stofdeeltjes zijn schadelijk wanneer ze in de luchtwegen terecht komen. Stofdeeltjes kunnen klachten veroorzaken zoals bronchitis en sommige stofdeeltjes zijn zo gevaarlijk dat er een kans bestaat op kanker wanneer de stofdeeltjes vaak worden inademend. Werknemers moeten beschermd worden tegen de schadelijke effecten van stof.

Stand der Techniek van stofvrij gereedschap
De Stand der Techniek van stofvrije gereedschappen wordt door een aantal aspecten bepaald. Deze verschillende technische aspecten kunnen in combinatie met elkaar voor een optimale Stand der Techniek zorgen. Allereerst de mate van compartimentering belangrijk. Compartimenteren van de bron waar het stof ontstaat is de beste bescherming omdat daarmee zo veel mogelijk de verspreiding van stof naar de ademhalingsorganen van de werknemers wordt voorkomen. Een goede compartimentering zorgt er voor dat de verspreiding van stof bij de bron wordt tegengegaan waardoor er minder technische systemen hoeven te worden toegepast om het reeds verspreide stof op te vangen. Als de compartimentering onvoldoende is zal er een stofafzuigsysteem aan of in het gereedschap moeten worden aangebracht.

De effectieve capaciteit van het stofafzuigsysteem is een belangrijk aspect van de Stand der Techniek van stofvrij gereedschap. Daarnaast dient ook de kwaliteit van het filtersysteem in orde te zijn. Het stof dat door de stofzuiger wordt afgezogen moet namelijk goed gefilterd worden door stoffilters. Verder dienen deze stoffilters regelmatig gereinigd te worden anders is het effect van de filtering gering. Dit reinigen van filters kan mechanisch worden gedaan, automatisch en handmatig.

Er worden ook wel andere beheersmaatregelen toegepast zoals het toevoegen van water in de vorm van nevel. Dit zorgt er voor dat stof in het water wordt opgenomen. Ten opzichte van de toepassing van water is een goed afzuigsysteem een effectiever middel tegen het verspreiden van stof. De effectiviteit van de verschillende beheersmaatregelen moet worden onderzocht en door onderzoek worden gevalideerd. Een voorbeeld van het onderzoeken van de beheersmaatregelen is de TNO Prestatietoets.