Wanneer moet een werknemer verplicht gehoorbescherming dragen?

Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om de veiligheid en gezondheid van de werknemer zo goed als mogelijk te waarborgen. Bij het waarborgen van de gezondheid bedoelt men het bieden van voorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen waardoor fysiek en mentaal letsel kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan werkschoenen en werkkleding. Naast deze persoonlijke beschermingsmiddelen behoort gehoorbescherming echter ook tot de veiligheidsuitrusting van een werknemer. Echter, niet elke werknemer werkt in een ruimte met veel lawaai. De Arbowet geeft in Nederland duidelijke voorschriften over het verstrekken en gebruiken van gehoorbescherming. Hieronder zijn de richtlijnen van de Arbowet weergegeven over het dragen en beschikbaar stellen van gehoorbescherming.

Wanneer moet de werkgever gehoorbescherming aanbieden?
Bij geluiden rond de 80 dB(A) begint het gevaar voor lawaaislechthorendheid bij mensen. Daarom zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om aan werknemers die werken in een omgeving met geluiden rond en boven de  80 dB(A) gehoorbescherming te bieden. Daarnaast moet ook de noodzaak van dit volume op de werkplek worden opgenomen in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). De risico-inventarisatie & -evaluatie moet verplicht door bedrijven met personeel in dienst worden uitgevoerd.

Hierbij wordt doormiddel van een onderzoek nagegaan welke aspecten van het werk gevaar voor of schade kunnen veroorzaken voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Een werkgever moet kunnen aantonen dat het geluid op de werkvloer noodzakelijk is voor het bedrijfsproces en niet kan worden beperkt door bepaalde voorzieningen. De werkgever is verplicht om maatregelen te treffen als het geluid wel kan worden beperkt. De werknemer is bij geluid rond de 80 dB(A) nog niet volgens de wet verplicht om gehoorbescherming te dragen.

Maximaal 4 uur zonder gehoorbescherming bij 83 dB(A)
Werknemers die werken of aanwezig zijn in een omgeving met een geluidsvolume van 83 dB(A) mogen maximaal vier uur zonder gehoorbescherming met dit geluidsvolume in contact komen. Er mag daarbij geen onacceptabel grote kans op gehoorschade op gehoorschade zijn. Werknemers die vier uur in contact zijn geweest met een geluidsniveau van 83 dB(A) mogen in de overige vier uren niet in contact komen met een hoog geluidsniveau. Uiteraard dient voor de werknemer die in een omgeving werkt met een geluidsniveau van 83 dB(A) gehoorbescherming aanwezig te zijn. De werknemer doet er verstandig aan om deze gehoorbescherming te gebruiken maar is het officieel nog niet verplicht.

Wanneer moet een werknemer verplicht gehoorbescherming dragen?
Een werkgever is verplicht om gehoorbescherming te bieden bij geluiden op de werkvloer rond de 80 dB(A). Een werknemer is echter pas verplicht om gehoorbescherming te dragen als de dagdosis van het geluid gemiddeld hoger is dan 85 dB(A). Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming die een werknemer kan dragen. Het is belangrijk dat de gehoorbescherming over een goede kwaliteit beschikt en dat de gehoorbescherming op de juiste manier wordt gedragen.