V&G- wetgeving en het uitzendwezen

De V&G- wetgeving oftewel de Veiligheids en Gezondheidswetgeving is heel duidelijk over de rol die werkgevers en werknemers hebben met betrekking tot de veiligheid op de werkplek. Zowel werkgevers als werknemers hebben rechten en plichten als het gaat om veiligheid en arbeidsomstandigheden. De situatie kan iets lastiger worden als er sprake is van een intermediair zoals een uitzendbureau.

Formele werkgever en materiële werkgever
Een uitzendonderneming is de formele werkgever van de uitzendkracht en betaald aan de uitzendkracht het loon uit. Toch heeft de uitzendonderneming niet het dagelijkse toezicht op de uitzendkracht. Dat heeft de opdrachtgever die als inlener functioneert voor de uitzendkracht en het uitzendbureau. De inlener wordt ook wel de materiële werkgever genoemd en is verantwoordelijk voor het instrueren van de uitzendkracht en de veiligheid op de werkplek. Ook is de inlener verantwoordelijk voor het verstrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkvloer.

Doorgeleidingsplicht uitzendonderneming
De inlener dient verder aan het uitzendbureau alle relevante informatie te verstrekken met betrekking tot veiligheid voor de uitzendkracht. De uitzendonderneming zal de inlener daar ook naar moeten vragen en heeft een doorgeleidingsplicht naar de uitzendkracht toe. Dit houdt in dat het uitzendbureau verplicht de informatie met betrekking tot veiligheid aan de uitzendkracht moet doorgeven. Dit kan schriftelijk doormiddel van een personeelsinstructieformulier. Hieronder staan nog kort een aantal plichten weergegeven voor de uitzendonderneming en de inlener als een uitzendkracht wordt ingeleend.

Wat moet een inlener doen?
De inlener oftewel de opdrachtgever waar de uitzendkracht voor werkt is belast met het dagelijkse toezicht op de uitzendkracht.

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek.
 • De opdrachtgever dient de uitzendkracht van duidelijke instructies te voorzien. Dit doet in de praktijk meestal de operationeel leidinggevende.
 • De opdrachtgever zal de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen moeten verstrekken.
 • De opdrachtgever zal de uitzendkracht op het gebied van veiligheid en gezondheid hetzelfde moeten behandelen als zijn eigen personeel.

Wat moet een uitzendbureau doen?
Het uitzendbureau is de formele werkgever van de uitzendkracht en zal de uitzendkracht loon uit betalen. Daar stopt de verantwoordelijkheid van de uitzendonderneming echter niet. Hoewel uitzendbureaus niet dagelijks toezicht hebben op het werk van hun uitzendkrachten hebben ze op dit gebied wel verplichtingen. Hieronder staan er een paar belangrijke:

 • Het uitzendbureau zal de uitzendkracht informatie moeten verstrekken over de werkplek en de functie-eisen.
 • Het uitzendbureau is wettelijk aansprakelijk met betrekking tot de doorgeleidingsplicht. De uitzendonderneming dient bij de inlener navraag te doen over de aard van de werkzaamheden, de vereiste kennis, ervaring en opleiding, en de veiligheidsaspecten, veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen. Ook de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen dienen in kaart te worden gebracht.
 • Als een uitzendbureau door een uitzendkracht wordt gebeld met klachten over de werkplek dan dient de uitzendonderneming in actie te komen en bijvoorbeeld een werkplekinspectie uit te voeren. Dit dient te gebeuren in samenwerking en nauw contact met de inlener.

Rechten en plichten van de uitzendkracht
Uitzendkrachten hebben rechten en plichten met betrekking tot veiligheid die overeenkomen met de rechten en plichten van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Er worden een aantal genoemd:

 • De uitzendkracht dient aandachtig naar de werkinstructies van de direct leidinggevende te luisteren en deze nauwgezet op te volgen.
 • De uitzendkracht dient geen gevaar te veroorzaken.
 • De uitzendkracht dient de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en netjes te onderhouden.
 • De uitzendkracht zal onveilige situaties en onveilige handelingen na constatering direct moeten melden bij de juiste persoon of afdeling.
 • De uitzendkracht zal ook melding moeten maken van onveilige situaties en onveilige handelingen bij het uitzendbureau waar hij of zij voor werkt.
 • De uitzendkracht is verplicht om veiligheidsbijeenkomsten zoals toolboxmeetings bij te wonen indien deze door het inlenende bedrijf worden gehouden.
 • De uitzendkracht zal een VCA certificaat moeten halen indien dit is voorgeschreven.