Verschillende soorten filters voor afhankelijke adembescherming

Filtermaskers en andere soorten filtersystemen worden gebruikt als afhankelijke adembescherming voor werknemers. Met afhankelijke adembescherming wordt bedoelt dat de filters geen externe schone lucht toevoeren maar alleen de lucht uit de atmosfeer rondom de werknemer of werkneemster filteren. Filters zijn er in verschillende soorten zo zijn er bijvoorbeeld gasdampfilters en stoffilters. Een gasfilter wordt gebruikt voor het filteren van schadelijke gassen dit houdt in dat een gasfilter niet geschikt is voor het filteren van stof. Een stoffilter is geschikt voor het filteren van stof en niet voor het filteren van gas. Net als bij andere persoonlijke beschermingsmiddelen is het belangrijk dat men het juiste persoonlijke beschermingsmiddel gebruikt voor bepaalde werkzaamheden. Filterklassen

Filterklassen voor stoffilters
Er zijn verschillende soorten filterklassen waarin stoffilters worden ingedeeld:

  • P1 filtermasker: deze filtermaskers worden gebruikt bij niet schadelijk inert stof dat zweeft in de atmosfeer.
  • P2 filtermasker: deze filtermaskers worden gebruikt bij schadelijke stoffen.
  • P3 filtermasker: filters in deze categorie gebruikt bij (bepaalde) giftige stoffen.

Filterklassen voor gasfilters
Gasfilters zijn ontwikkeld om bescherming te bieden tegen schadelijke gassen en worden dus niet tegen stof. We kennen de volgende indeling van gasfilters naar formaat.

  • K1: klein
  • K2: middel
  • K3: groot

Gasfilters beschermen de drager tegen een specifiek gas of tegen een specifieke groep gassen en hebben naast de bovengenoemde code ook een kleurcode en een lettercode. We noemen een aantal voorbeelden:

  • B: grijze kleur: is voor zure gassen.
  • E: gele kleur: is voor zwaveldioxide.
  • K: groene kleur: is voor ammoniak.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Werkgevers hebben doormiddel van een verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie een goed beeld kunnen krijgen van de risico’s in het bedrijf dus ook de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Bedrijven zijn verplicht deze risico’s bij de bron te bestrijden. Bij bronbestrijding verwijderen bedrijven de schadelijke stoffen en gassen maar dat is niet altijd mogelijk. Een tweede oplossing is het toepassen van technische maatregelen zoals het afzuigen van stof en gassen bij de bron. Hierdoor komen minder schadelijke stoffen in de atmosfeer. Vaak zijn technische maatregelen wel mogelijk. Denk hierbij aan de boormachines met afzuiging conform de stand der techniek die op bouwlocaties worden gebruikt. Vaak worden naast technische maatregelen ook persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt om te voorkomen dat de stoffen die niet worden opgevangen door de afzuiginstallaties worden ingeademd door de werknemers. Er zijn echter verschillende soorten filtersystemen. Hieronder worden in een aantal alinea’s verschillende filters behandeld.

Snuitje
Een snuitje is de meest eenvoudige filter. Deze filter is gemaakt van papier of van textiel. Een snuitje is rond van vorm en bevat een elastiek waarmee het snuitje achter de oren of om het hoofd kan worden gedragen. Een snuitje is rond, loopt bol en past daardoor precies over de neus en mond van de drager. Bovendien bevat een snuitje ook een klein buigbaar stukje metaal waardoor het snuitje goed om de neus van de drager kan worden gekneld. Snuitjes zijn eenvoudige filters en zijn vaak heel goedkoop. Het zijn wegwerpfilters die men na gebruik weg moet gooien. Er zijn verschillende soorten fijnstofsnuitjes, deze bevatten een  P1-filter, P2- filter of P3-filter

Inlegfilters

Inlegfilters worden is maskers geplaatst en bieden bescherming tegen grof en fijn stof. De inlegfilters zijn er in verschillende soorten. Er zijn inlegfilters met een P1-, P2- en P3-variant. Deze filters zijn geschikt voor stof en bieden geen bescherming tegen gassen of dampen.

Schroeffilters
Halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers zijn meestal van rubber of kunststof gemaakt en hebben aan de onderkant een opening met binnenschroefdraad. Daarin kan een schroeffilter worden geplaatst. Deze schroeffilters zijn er in verschillende soorten er zijn schroeffilters in een P1-, P2- en P3-uitvoering. Schroeffilters kunnen tegen stof beschermen maar ook tegen gassen of dampen. Lees echter goed de beschrijving en aanduiding op de filterbussen voordat je deze in het gelaatsmasker plaatst.