VCU en technische uitzendbureaus

Uitzendondernemingen die in de techniek en bouw actief zijn horen regelmatig de term VCA voorbij komen. VCA is een afkorting die staat voor VGM Checklist voor Aannemers. De afkorting VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn vragen in ieder geval voor uitvoerende technische functies om werknemers die in bezit zijn van een VCA basis certificaat. Voor operationeel leidinggevenden is VCA VOL vereist. De afkorting VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden wat duidelijk maakt dat dit certificaat bestemd is voor leidinggevende werknemers. Er zijn echter verschillende soorten VCA en het hebben van deze certificaten levert bepaalde voordelen op voor bedrijven. Ook het hebben van een VCU certificaat levert voordelen op. Deze informatie kan je terugvinden in deze tekst.

Voordelen van VCA
VCA is geen wettelijke verplichting maar veel bedrijven in de techniek en bouw zijn wel VCA gecertificeerd. Deze certificering kan echter wel een aantal voordelen opleveren voor zowel aannemers als onderaannemers. Zo kan het in bezit hebben van een VCA certificaat er voor zorgen dat een bedrijf bepaalde opdrachten ontvangt. Verder is VCA een breed geaccepteerde en uniforme checklist. Tot slot sluit het VGM beheersysteem goed aan op het systeem van de opdrachtgever.

Verschillende soorten VCA
In de inleiding van deze tekst werd al duidelijk dat er verschillende soorten VCA certificeringen zijn. Het Basis VCA en VCA VOL werden genoemd. Dit zijn echter VCA certificeringen die persoonsgebonden zijn. Er zijn ook VCA certificeringen die bedrijfsgebonden zijn. De volgende VCA certificeringen gelden voor bedrijven:

  • VCA* is voor onderaannemers
  • VCA ** is voor hoofdaannemers
  • VCA Petrochemie is bestemd voor bedrijven in de petrochemische sector
  • VCO is de Veiligheids Checklist Opdrachtgevers
  • VCU is voor ondernemingen in de uitzendbranche en detacheringbranche

Er zijn verschillende VCA certificaten voor opdrachtgevers. Zoals je ziet zijn deze gebonden aan de rol van de organisatie (onderaannemer of hoofdaannemer) en op een sector zoals petrochemie en uitzendbranche. In de volgende wordt specifiek ingegaan op VCU.

Het nut van VCU
In de vorige alinea werd al duidelijk dat VCU een VCA certificering is voor uitzendondernemingen. VCU is een afkorting die staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Uitzendondernemingen die een VCU certificaat bezitten zijn bij uitstek geschikt om als toeleverancier te dienen voor VCA gecertificeerde ondernemingen. Een uitzendbureau met VCU certificaat zal veiligheid en gezondheid nog beter borgen in haar bedrijfsvoering dan reguliere uitzendbureaus die deze certificering niet bezitten. De werkinstructies die door deze uitzendbureaus op basis van de doorgeleidingsplicht worden verstrekt zijn uitgebreid en gaan diep in op het onderwerp veiligheid en risicobeheersing.

VIL VCU
Net zoals VCA is ook voor VCU een persoonsgebonden certificaat ontwikkeld. Dit is het VIL VCU certificaat. Wat VCU betekend is in de eerste regel van deze alinea benoemd, VIL betekend Veiligheid, Intercedenten en Leidinggevenden. Door zowel uitzendondernemingen in hun geheel als intercedenten en leidinggevenden te certificeren wordt VCA binnen de gehele organisatie doorgevoerd en gedragen. Dat zorgt er voor dat intercedenten en leidinggevenden in het uitzendbureau zo goed mogelijk de VCA gecertificeerde bedrijven kunnen ondersteunen bij het invullen van hun (technische) vacatures.