Arbowet artikel 6.1 Temperatuur

In het Arbeidsomstandighedenbesluit welke ook wel de Arbowet wordt genoemd of Arbobesluit is in artikel 6.1 vastgelegd dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemers. Daarbij dient het bedrijf rekening te houden met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden uitgevoerd. Ook met de bijbehorende fysieke belasting dient het bedrijf rekening te houden. Als een bedrijf kan voorkomen dat werknemers onder een schadelijke temperatuur hun arbeid moeten verrichten is dat hun plicht.

In sommige gevallen is het echter onmogelijk om te voorkomen dat werknemers werkzaamheden verrichten in temperaturen die ongunstig of zelfs schadelijk zijn voor hun gezondheid. In artikel 6.1 is daarom onder lid 2 vastgelegd dat bedrijven verplicht zijn om persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen aan werknemers om de schade die door de temperatuur kan ontstaan te beperken of te voorkomen.

Indien deze persoonlijke beschermingsmiddelen de schade aan de gezondheid niet voldoende kunnen beperken of voorkomen zal een bedrijf tevens volgens artikel 6.1 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit de duur van de arbeid moeten beperken of de werkzaamheden moeten afwisselen. In dat laatste geval zullen werknemers regelmatig de werkzaamheden in de ongezonde temperatuur moeten onderbreken om in een minder schadelijke temperatuur te werken of pauze te houden.  Het doel van deze regels is het voorkomen dat er schade aan de gezondheid ontstaat.