Afname arbeidsbelastbaarheid in combinatie met leeftijd

Mensen die tot de beroepsbevolking horen krijgen in hun werk te maken met een bepaalde arbeidsbelasting. De arbeidsbelasting heeft te maken met de arbeidsdeelname. Hoe langer je aan het arbeidsproces deelneemt hoe langer je aan de arbeidsbelasting bent blootgesteld. Vanaf het vijftigste levensjaar neemt de arbeidsdeelname relatief snel af. De beroepsbevolking vergrijst en met de aanstaande verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd is langer gezond doorwerken, en daarmee duurzame inzetbaarheid, een individueel, organisatorisch en een maatschappelijk vraagstuk.

In alle sectoren en beroepen is duurzame inzetbaarheid relevant. Wel is er een verschil tussen sectoren. Bij lichamelijk belastend werk is het percentage werknemers dat zichzelf in staat acht tot zijn 65-jarige leeftijd te kunnen werken lager dan bij een lage lichamelijk arbeidsbelasting. Dit vraagt om specifieke aandacht in de verschillende beroepsgroepen waarbij blootstelling aan zwaar lichamelijk werk tot een verhoogd risico op uitval leidt. Denk hierbij aan beroepen zoals lasser, stratenmaker en constructiewerker. In deze sectoren worden de lichamen van arbeiders extra zwaar belast. Daarom zijn in de regel extra hulpmiddelen nodig zoals een verstelbare werkbank voor lassers en constructiebankwerker. Niet altijd is een extra hulpmiddel mogelijk. Voor stratenmakers bijvoorbeeld zijn er weinig middelen beschikbaar om het werk veel lichter te maken tenzij men gebruik kan maken van een bestratingsmachine maar dat is niet altijd mogelijk.

Gelukkig zijn er veel innovaties op dit gebied. De techniek en technologie staan niet stil. Er worden steeds meer nieuwe hulpmiddelen bedacht om de arbeidsbelasting voor werknemers te verlichten. Dat zorgt er voor dat de werknemers minder last krijgen van fysieke klachten. Daardoor blijft de arbeidsbelastbaarheid groter. Blessures worden voorkomen door werknemers in de juiste houding te laten werken en niet te zwaar te laten tillen. Toch komt ouderdom ook vaak met gebreken. Leeftijd blijft altijd een rol spelen. Als werknemers echter tijdens hun werkzame leven gezond hebben gewerkt zullen de lichamelijke klachten ook als ze ouder worden minder zijn.