Werkloosheid daalt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdag 21 november 2013 bekend dat de werkloosheid in Nederland is gedaald. In oktober is de werkloosheid afgenomen met ongeveer elfduizend personen. Hierdoor komt het totaal aantal werklozen in de maand oktober op 674.000. Van de beroepsbevolking zit nu ongeveer 8,5 procent zonder werk.

De werkloosheid was in de maand september van 2013 nog 8,6 procent. Ten opzichte van oktober was de werkloosheid toen nog één tiende procent hoger. De maand juli van 2013 was de werkloosheid het allerhoogste. Toen zat 8,7 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Dit was het hoogste percentage werklozen in de afgelopen twee jaar. Na juli is de werkloosheid met kleine stappen afgenomen. Wanneer ontwikkelingen van de werkloosheid de afgelopen drie maanden bekeken worden dan is de conclusie dat gemiddeld per maand zevenduizend mensen minder werkloos zijn geworden. Vooral mannen en jongeren ging het goed af op de arbeidsmarkt. Onder deze groepen daalde de werkloosheid het meest.

WW uitkeringen
Ondanks de daling in het aantal werklozen nam het aantal mensen dat gebruik maakt van een WW-uitkering wel toe in de maand oktober. In totaal maakten in oktober achtduizend mensen meer gebruik van de WW-uitkering ten opzichte van de maand september. Het totaal aantal mensen in de WW komt daarmee op 408.000. Dit aantal is 2 procent hoger dan in de maand september.

Reactie van Technisch Werken
Er komen langzamerhand meer positieve berichten over de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat deze positieve ontwikkeling wordt doorgezet. Veel consumenten verwachten dat 2014 een beter jaar wordt dan 2013. Deze verwachtingen worden door verschillende onderzoeksinstanties ondersteun. Deze positieve beeldvorming kan er goed voor zorgen dat het consumentenvertrouwen stijgt. Dit consumentenvertrouwen is nodig om de binnenlandse bestedingen omhoog gaan. Wanneer dit gebeurd kunnen de bedrijven in de maakindustrie van Nederland meer produceren. Dit is belangrijk voor het behoud van banen. De positieve cirkel is dan rond. Hoe beter het gaat met bedrijven hoe minder mensen gebruik hoeven te maken van een uitkering. Hoe minder uitkeringen worden verstrekt hoe minder kosten de overheid heeft. Als de overheid minder kosten heeft hoeft er minder bezuinigd te worden en kunnen mensen weer meer besteden. Het klinkt simpel maar dit is wel de kern waarom het draait.