Wat zijn terugslagventielen, terugslagkleppen en keerkleppen?

Terugslagventielen zijn ventielen die worden gebruikt om gas, poeder, water of granulaat in één bepaalde richting door te laten. Hierbij duwt over het algemeen de stof die doorgelaten moet worden tegen de klep als het er doorheen stroom. Bij het terugstromen zorgt de zwaartekracht of een veer er voor dat de klep zich sluit. Ook kan de stof zelf er voor zorgen dat het ventiel of de klep wordt gesloten.  Hierdoor kan het materiaal slechts in één richting door het ventiel stromen. Daarom wordt een terugslagventiel ook wel een terugstroombeveiliger genoemd. Als er sprake is van een soort klep die de terugstroom keert dan heeft men het ook wel over een keerklep of een terugslagklep.

Terugslagventielen of terugslagkleppen
Men heeft het over terugslagventielen wanneer men doormiddel van een pomp lucht (gas) door een ventiel van bijvoorbeeld een autoband of fietsband pompt. In hydraulische circuits past men ook wel terugslagkleppen toe die kunnen zowel gestuurd zijn als niet gestuurd.

Keerkleppen
Bij apparaten die aangesloten zijn op het waterleidingnet maakt men gebruik van keerkleppen. De apparaten waarbij keerkleppen toegepast worden zijn bijvoorbeeld vaatwassers en wasmachines. Deze keerklep is een soort beveiliging die er voor zorgt dat verontreinigd water uit het apparaat niet kan terugstromen in de waterleiding waardoor het leidingwater zou kunnen vervuilen. Keerkleppen hebben een belangrijke functie en moeten daardoor regelmatig worden gecontroleerd.