Wat zijn lasogen en hoe kunnen lasogen worden voorkomen?

Lasogen ontstaan wanneer ogen teveel blootgesteld worden aan ultraviolette stralen. Dit kan onder andere gebeuren door te lang in de zon te kijken, of te lang onder de hoogtezon te zitten zonder de ogen voldoende te beschermen tegen UV stralen. Ook in poolgebieden kunnen ogen worden aangetast door UV straling wanneer men te lang in de zon over de sneeuw kijkt. Dit wordt ook wel sneeuwblindheid genoemd.

Lasogen in de techniek
In de techniek kan hetzelfde effect ontstaan wanneer iemand last zonder voldoende bescherming voor de ogen te gebruiken. Men spreekt dan van lasogen. Het hoornvlies van het oog is ontstoken door de inwerking van UV straling. Het hoornvlies wordt ook wel cornea genoemd en is het doorzichtige deel van het oog aan de buitenkant. Hierdoor valt het licht naar binnen. Wanneer het hoornvlies is ontstoken door UV straling spreekt men over lasogen.

Hoe zien lasogen er uit?
Lasogen zien er aan de buitenkant niet bijzonder afwijkend uit. Het oogwit van lasogen kan rood gekleurd zijn. Dit komt door de vaatverwijding. Voor degene die lasogen heeft is het echter pijnlijk. Mensen met lasogen kunnen nauwelijks licht verdragen en hebben het gevoel dat de ogen minder vocht bevatten. Hierdoor voelt het of de oogleden over de ogen heen schuren als iemand met lasogen knippert. Het draaien en bewegen van de ogen kan gepaard gaan met stekende pijn.

Hoe kunnen lasogen herstellen?
Lasogen herstellen over het algemeen binnen één tot twee dagen. Het is mogelijk om doormiddel van oogdruppels de pijn tijdelijk te stillen. Hierdoor vertraagt de genezing echter. Daarom worden oogdruppels meestal niet toegepast. Verder kan iemand met lasogen zelf wel pijnstillers gebruiken. Daarnaast is het raadzaam om een doek over de ogen te leggen. Mensen met lasogen doen er goed aan om fel licht te vermijden.

Hoe kunnen lasogen voorkomen worden?
Voorkomen is beter dan genezen, daarom is het belangrijk om de ogen zo goed mogelijk te beschermen tegen UV straling. In een omgeving met veel zon dient een zonnebril te worden gedragen met voldoende UV bescherming. Wanneer men last moet men er voor zorgen dat men een lashelm of laskap gebruikt met de juiste beschermingsglaasjes. Verder is het belangrijk dat je niet in de vlamboog kijkt van andere lassers. Daarom kan op de werkplek gebruik worden gemaakt van lasschermen of andere objecten waardoor de omstanders geen last hebben van de UV straling die van het lasproces afkomt. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met spiegels en andere objecten die het licht van het lasproces kunnen reflecteren. Draag altijd de voorgeschreven oogbescherming op de werkplek.