Wat zijn de voordelen en nadelen van geprefabriceerd beton of prefab beton?

Geprefabriceerd beton wordt ook wel prefab beton genoemd. Dit materiaal wordt in de bouw gebruikt en wordt gemaakt van beton met eventueel een wapening er in. Prefab beton wordt geprefabriceerd dit houdt in dat dit beton niet op de bouwplaats zelf wordt gegoten maar op een andere locatie zoals een betonfabriek. Deze prefabricage of voorfabricage is geschikt voor betonelementen die standaard afmetingen hebben zoals heipalen, wandelementen en vloerelementen voor de woningbouw en utiliteit. Ook stoepranden, trottoirtegels en kolommen maakt men van geprefabriceerd beton.

Wanneer is prefab beton een geschikte oplossing?
Prefab beton is niet altijd een geschikte oplossing. Het van te voren fabriceren van betonnen elementen is alleen een geschikte oplossing als er bouwelementen worden gebruikt die allemaal dezelfde afmetingen, afwerking en sterkte moeten hebben. Daarnaast dient men ook rekening te houden met de logistiek. De betonnen elementen moeten namelijk ook vervoerd worden. Dat vereist de nodige inspanning en apparatuur. In sommige gevallen is prefab beton echter de enige geschikte oplossing. Dit is het geval bij delen die niet op locatie in de gewenste vorm gegoten of gestort kunnen worden zoals brugdelen en tunneldelen.

Voordelen van prefab beton
Het gebruik van prefab beton heeft een aantal voordelen. Deze voordelen zijn als volgt:

  • Met prefab beton heeft men meer controle op het productieproces en kan men het beton onder optimale omstandigheden storten en laten uitharden.
  • Prefab beton heeft daardoor een constantere kwaliteit dan beton dat op de bouwlocatie wordt gestort.
  • Prefab beton kan sneller worden geproduceerd.
  • Prefab beton bezorgt geen geluidsoverlast op de bouwlocatie.
  • De bouwsnelheid gaat met prefab beton omhoog. Dit komt omdat het bekisten, uitharden en ontkisten nu niet meer een onderdeel is van de bouwplanning. Deze fasen kunnen namelijk in de fabriek worden uitgevoerd, parallel aan het bouwproces.

Nadelen van prefab beton
Het gebruiken van prefab beton heeft niet vele nadelen. De belangrijkste nadelen zijn:

  • Het transport van grote geprefabriceerde elementen vereist speciale voertuigen. Voor zeer grote elementen moet exceptioneel transport worden geregeld. Vervoer dient in sommige gevallen over water plaats te vinden.
  • Grote volumes, kortom zeer grote betonelementen, kunnen eenvoudigweg niet getransporteerd worden en zullen wel op de bouwplaats met behulp van speciale bekisting gestort moeten worden.
  • Geprefabriceerd beton is eveneens niet geschikt voor zeer complexe vormen op de bouw als men de elementen op de bouw niet goed kan samenstellen wegens beperkte ruimte. De maatvoering van prefab beton dient van te voren goed te worden bepaald.