Wat zijn de verschillen tussen koudgevormd, koudgewalst en koudgetrokken staal?

In de metaaltechniek kan gebruik worden gemaakt van verschillende technieken om plaatstaat de gewenste vorm of hardheid te geven. Deze verschillende technieken zijn er niet voor niets. De eisen die aan de kwaliteit van staalprofielen worden gesteld zijn in de praktijk verschillend. Soms is buigzaamheid of elasticiteit belangrijk terwijl voor andere constructies juist de hardheid belangrijk is. Naast het warmwalsen van metalen platen en profielen kan metaal ook koud vervormd worden.

Wat is koudvervormen van staal?
Het koudvervormen van staal is een breed begrip voor verschillende processen waarbij staal zonder voorverwarming in de gewenste vorm wordt gebracht. Koudgevormd staal wordt ook wel blank staal genoemd. Men spreekt van koudgevormde staalprofielen wanneer deze profielen worden gevormd bij een omgevingstemperatuur. De profielen worden niet extra koud gemaakt voordat het proces van koudvormen begint. Wel worden de warmgewalste staalprofielen afgekoeld door bijvoorbeeld water. Koudvervormen is een verzamelnaam voor verschillende processen in de metaal. Hierbij kunnen de staalprofielen in de gewenste vorm worden gewalst en getrokken. Het verschil tussen koud trekken van staal en koud walsen van staal is hieronder beschreven.

Wat is koudtrekken van staal?
Bij het koudtrekken van staal wordt toegepast bij verschillende staalprofielen. Voor stalen platen wordt koudtrekken meestal niet toegepast. Voor ronde staven of vierkante balken kan koudtrekken als bewerkingstechniek echter goed worden toegepast. Door het trekken van staal treed er versteviging op in het staal. Het staalprofiel wordt hierdoor harder en langer. Een nadeel van getrokken staal is dat de elasticiteit en taaiheid van het staal afnemen. Daardoor kan getrokken staal niet goed vervormd of gebogen worden. Doet men dit wel dan is de kans op scheuren en breuk groter dan bij warmgewalst staal. Voor het koudtrekken van staal maakt men gebruik van staal dat eerst warmgewalst is. Het koudtrekken is een extra bewerking. Daardoor is koudgetrokken staal over het algemeen minder goedkoop dan warmgewalst staal.

Wat is koudwalsen van staal?
Koudwalsen van staal word gedaan om dunne maar harde staalplaten de vervaardigen. Hier gaat een proces van warmwalsen van staal aan vooraf. Warmgewalst staal is buigzamer en taaier dan koudgewalst staal. Voor sommige toepassingen is het echter van belang om stalen platen van voldoende hardheid te voorzien. Dit wordt gedaan nadat de warmgewalste platen zijn afgekoeld. De plaat wordt tussen walsen gelegd die de plaat steeds dunner walsen. Hierbij wordt de ruimte tussen de walsen verkleind. Koudwalsen van staal wordt gebruikt voor de vervaardiging van blik voor conservenblikken. Daarnaast wordt het proces ook toegepast voor plaatstaal van oliedrums en auto´s. Koudgewalste platen zijn harder dan warmgewalste platen. Een nadeel is echter dat de platen wel minder taai en elastisch zijn. Dunne koudgewalste platen kunnen daardoor niet vaak verbogen worden omdat dan vermoeiing optreed. Dit wordt ook wel metaalmoeheid genoemd.