Wat zijn cobots of collaboratieve robot?

Cobots zijn robots die ontwikkeld zijn om fysiek samen te werken met mensen op een werkplek. Reguliere robots zijn ontwikkeld om autonoom bewerkingen uit te voeren in een specifieke ruimte die om veiligheidsredenen grotendeels is afgeschermd voor mensen. Cobots werken juist samen met mensen en tussen mensen. De benaming cobot maakt dat ook duidelijk, deze benaming is namelijk een samenvoeging uit de Engelse woorden collaborative robot. Dit kan letterlijk worden vertaald met samenwerkende robot.

Ontwikkeling van de cobot
Er zijn verschillende soorten cobots ontwikkeld in de afgelopen Jaren. De ontwikkeling van cobots behoort tot de mechatronica en robotica. De eerste cobot werd uitgevonden in 1996 door J. Edward Colgate and Michael Peshkin. Zij waren werkzaam als professoren aan de Northwestern University. In 1997 werd er in Amerika een pattent ingediend voor cobots waarin een cobot werd beschreven als “an apparatus and method for direct physical interaction between a person and a general purpose manipulator controlled by a computer.”

Kenmerken van een cobot
Een cobot heeft een aantal kenmerken. De volgende punten zijn kenmerkend voor een cobot:

  • Ze kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd door een werknemer.
  • Ze hebben een beperkte omvang en maken een beperkte beweging. Daardoor kunnen ze veilig in de buurt van mensen werken.
  • Het gewicht is laag waardoor de cobot gemakkelijk kan worden verplaatst en op meerdere werkplekken ingezet kan worden.
  • Flexibel inzetbaar. Cobots kunnen vaak eenvoudig worden aangepast en worden voorzien van verschillende soorten gereedschap of grijpers waardoor er meerdere bewerkingen door de cobot kunnen worden uitgevoerd.

Door de bovendgenoemde eigenschappen kunnen cobots in de praktijk op verschillende manieren worden toegepast in fabrieken en andere werkomgevingen.

Toepassing cobot
De eerste cobots werden aangedreven en in beweging gebracht door mensen. Er was geen sprake van een interne krachtbron. Er werd wel gebruik gemaakt van een computer die er voor zorgde dat de beweging en aansturing kon worden bepaald in samenwerking met de mens. Later ontstonden er meer cobots die ook werden aangedreven. General Motors heeft zich aan het einde van de vorige eeuw ook bezig gehouden met de ontwikkeling van cobots.
Deze organisatie noemde cobots ook wel Intelligent Assist Device (IAD). Deze IAD werd vooral gebruikt ter ondersteuning van monterus voor het industrieel assembleren van auto’s. Er zijn ook bedrijven buiten de automotive die cobots gebruiken. Dit kunnen ook kleine robotarmen zijn de verplaatsbaar zijn en als een extra arm kunnen functioneren voor mensen. Deze robotarmen zijn overigens veel kleiner dan de grote robotarmen die in de autotechniek worden gebruikt om deuren in voertuigen te plaatsen en bepaalde lasverbindingen te maken (lasrobots).