Wat wordt bedoelt met wapening in de betonindustrie?

Wapening is een benaming voor materialen die worden toegepast om betonproducten extra sterk te maken. Als beton is voorzien van wapening spreekt men ook wel van gewapend beton. Door wapening kan beton meer trekkrachten opvangen. Beton is materiaal dat over het algemeen goed drukkracht kan opvangen maar nauwelijks in staat is om trekkrachten op te nemen. Daarom is wapening van beton bijna altijd nodig als men een betonconstructie aanbrengt in bijvoorbeeld gebouwen.

Bij een betonconstructie is er namelijk naast druk ook vrijwel altijd een bepaalde trekkracht die wordt uitgeoefend op de constructie in zijn geheel maar ook op de verschillende delen waaruit de constructie is opgebouwd. Trekkrachten zijn daarom bijna altijd onvermijdelijk. De wapening van beton is van ander materiaal gemaakt dat het beton zelf de eigenschappen van de wapening zijn daardoor ook anders en vangen als het ware de zwakte van het beton op.

Over het algemeen past men in beton staven toe als wapening. Deze staven zijn vrijwel altijd van staal gemaakt. Het betonstaal is meestal voorzien van een structuur en kan zowel uit losse staven bestaan als complete wapeningsnetten die aan elkaar zijn gebonden of gelast. De dekking van beton is belangrijk. Hiermee bedoelt men dat het betonstaal voldoende afgedekt moet worden door beton. De afstand tussen het betonstaal en de buitenkant van het beton(element) noemt men de dekking. Deze dekking is vastgelegd in normen. De normen zijn afhankelijk van de constructie waarin men het beton toepassen. Naast staal kan men ook andere materialen toepassen voor de wapening van beton. Hierbij kan men denken aan glasvezel, koolstofvezel en aramide.