Wat is verdozing?

Verdozing is een benaming die wordt gebruikt voor landschappen waarin steeds meer grote rechthoekige gebouwen verrijzen. Hierbij kun je denken aan grote loodsen die in toenemende mate worden gebouwd rondom steden maar ook op het platteland. Deze loodsen zijn over het algemeen niet ontworpen vanwege esthetische aspecten maar puur vanwege de ruimte die in de gebouwen aanwezig is.

Verdozing ontstaat omdat er in Nederland meer grote distributiecentra worden gebouwd. Ook agrarische bedrijven en grote productiebedrijven plaatsen vaak loodsen voor hun bedrijfsprocessen. Het bouwen van loodsen is over het algemeen eenvoudig en niet heel kostbaar. Doordat loodsen vrij eenvoudig in elkaar kunnen worden gezet kunnen deze complexen vaak snel worden gebouwd. Dat is meteen ook het grote probleem waardoor verdozing in de hand wordt gewerkt. Er ontstaan steeds meer doosvormige gebouwen in Nederland.

De afgelopen vijf jaar is het aantal distributiecentra in Nederland toegenomen met 25 tot 43 procent. Als hier geen verandering in komt zal de verdozing in het landschap van heel Nederland de komende jaren verder gaan toenemen. Dat vind niet iedereen een gunstige ontwikkeling