Wat is Teflonkoorts, polymeer-rookkoorts of PTFE-toxicose?

Teflonkoorts is een verzamelnaam voor ziekteverschijnsel die veroorzaakt worden door het inademen van de damp die vrijkomt als Teflon boven de 350-400°C wordt verhit. In het Engels wordt Teflonkoorts ook wel ‘Teflon flu’ genoemd. Dit kan worden vertaald in het Nederlands met Teflongriep. In het Nederlands worden echter ook de termen PTFE-toxicose of polymeer-rookkoorts gebruikt voor de ziekteverschijnselen die ontstaan bij verhitting van Teflon boven 350-400°C.

Bij deze temperatuur komen dampen vrij die bij inademing voor griepklachten zorgen. Hierbij kan gedacht worden aan koorts, hoesten, hoofdpijnen en rillingen. Als de temperatuur van Teflon nog hoger wordt dan 400 °C kunnen de gezondheidsklachten toenemen. De verbrandingsproducten die bij hoge temperaturen vrijkomen van Teflon kunnen zeer grote schade aan de longen veroorzaken.

Voor vogels zoals papegaaiachtigen kunnen echter de dampen die bij lagere temperaturen ontstaan al fataal zijn. Zelfs de dampen en rook die bij voedselbereiding ontstaan door het koken met pannen met een Teflon laag, zoals sommige Tefalpannen, kunnen al fataal zijn voor deze vogels.