Wat is orbitaal lassen en hoe werkt orbitaal lassen?

Orbitaal lassen is een lasproces waarbij pijpverbindingen doormiddel van een geautomatiseerd TIG-lasproces worden gemaakt. Het woord ‘orbitaal’ is afgeleid van het Latijnse ‘orbita’, dit betekend  baan (van een hemellichaam) of pad. Orbitaal lassen gebeurd in een rechte baan rondom een buis en wordt gebruikt voor lasverbindingen die zeer nauwkeurig zijn en toch snel moeten worden gemaakt. Orbitaal lassen is een gemechaniseerd lasproces, hiermee wordt bedoelt dat een machine de las legt. De het orbitaalsysteem moet wel worden ingesteld door een medewerker maar verder komt er geen lasser aan te pas. Orbitaal lassen is geschikt voor ronde buizen, leidingen en een groot aantal ronde objecten die daaraan verbonden kunnen worden zoals flenzen.

Hoe wordt orbitaal lassen gedaan?
Orbitaal lassen is een volledig gemechaniseerd lasproces dat met name wordt gebruikt voor het lassen van buizen en pijpen. Een wolfraamelektrode onderhoud de lasboog. De wolfraamelektrode draait om de buitenkant van de naad die dichtgelast moet worden.  Hierbij draait de laskop 360 graden rond de buis. Dit proces gebeurd zeer nauwkeurig volgens een vaste baan waardoor de las zeer recht wordt gelegd en er een uitstekende doorlas ontstaat.

Een orbitaal lasapparaat kan worden voorzien van een gesloten kop. Dit wordt ook wel een type met een cassetteklem genoemd. Hierbij kunnen alleen buizen aan elkaar worden gelast die rondom de lasverbinding recht zijn. Een voordeel van de gesloten kop is dat er een inerte omgeving kan worden gemaakt door de toepassing van een beschermgas.

Daarnaast kan een orbitaal lasapparaat een open kop hebben. Hierbij moet één deel van de buizen, die aan elkaar gelast moeten worden, recht zijn. Het andere deel kan een andere vorm hebben, bijvoorbeeld een flens of een bocht. De flens of bocht worden dan aan de rechte buis geklemd. Daarna wordt het lasapparaat aangezet en worden de twee delen doormiddel van een las aan elkaar verbonden.

Voordelen van orbitaal lassen
Orbitaal lassen heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere lasprocessen. Het belangrijkste voordeel is dat de kwaliteit van de lassen die met een orbitaalsysteem zijn gelegd zeer hoog is. De doorlas is perfect waardoor buizen en leidingen die doormiddel van dit lassysteem met elkaar zijn verbonden ook geschikt zijn voor de zuivelindustrie. Ook voor de farmacie en de halfgeleider industrie is dit lasproces zeer geschikt omdat de kwaliteitseisen aan lassen daar heel hoog zijn. Daarnaast kan doormiddel van een orbitaalsysteem zeer snel gewerkt worden. Een lasser die handmatig last is veel tijd kwijt om een goede las te leggen tussen twee buizen. Daarnaast moeten de buizen bij het handmatig lasproces vaak op een manipulator worden geplaatst waarbij de buizen ronddraaien. Bij orbitaal lassen is dit allemaal niet nodig omdat de lasboog 360 graden draait om de buizen. Wanneer het orbitaalsysteem eenmaal goed is ingesteld kan er een continuïteit worden gecreëerd in de kwaliteit van de gelaste producten. Het orbitaalsysteem hoeft hiervoor niet iedere keer weer opnieuw te worden aangepast behalve wanneer er sprake is van een andere wanddikte, materiaalsoort of diameter.